Vuoden 1829 kirjarovio

Simo Heinisen artikkeli on ilmestynyt vuonna 2012 teoksessa VSKS:n Toimitteita 16 Viipurin viisas – näkökulmia Jaakko Juteiniin. Heininen käsittelee artikkelissaan Viipurin vuoden 1829 kirjaroviota, jossa poltettiin maistraatinsihteeri Jac. Judénin teos Anteckningar af Tanckar uti Warianta Ämnen. Teoksesta noin puolet käsitteli uskontoa, ja juuri nämä osiot antoivat aiheen harhaoppisuussyytöksille.

VSKS:n Toimitteita 16 koostuu kuudesta Jaakko Juteinia ja hänen aikaansa eri näkökulmista käsittelevistä artikkeleista. Artikkeleissa pureudutaan niin Juteiniin kieleen kuin mieleen ja toisaalta hahmotetaan hänen toiminta ympäristöä ja toimintatapojaan, jotka olivat osittain varsin uraa uratavan rohkeita omana aikanaan.

Kirjallisuusviite

Heininen, Simo (2012). Vuoden 1829 kirjarovio. Teoksessa Huhtala, Liisi & Supponen, Sanna (toim.). Viipurin viisas – näkökulmia Jaakko Juteiniin. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 16. Helsinki: VSKS.