Jaakko Juteinin runoudesta

Satu Grünthalin artikkeli on ilmestynyt vuonna 2012 teoksessa VSKS:n Toimitteita 16 Viipurin viisas – näkökulmia Jaakko Juteiniin. Grünthal käsittelee artikkelissaan Jaakko Juteinin runouden teemoihin ja kantaviin periaatteisiin yleensä sekä Juteinin runouden mittoihin ja mitallisuuden tyypillisyyksiin.

VSKS:n Toimitteita 16 koostuu kuudesta Jaakko Juteinia ja hänen aikaansa eri näkökulmista käsittelevistä artikkeleista. Artikkeleissa pureudutaan niin Juteiniin kieleen kuin mieleen ja toisaalta hahmotetaan hänen toiminta ympäristöä ja toimintatapojaan, jotka olivat osittain varsin uraa uratavan rohkeita omana aikanaan.

Kirjallisuusviite

Grünthal, Satu (2012). Jaakko Juteinin runoudesta. Teoksessa Huhtala, Liisi & Supponen, Sanna (toim.). Viipurin viisas – näkökulmia Jaakko Juteiniin. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 16. Helsinki: VSKS.