Valistuskirjoista muistelmiin: Viipurin kirjallisia sukupolvia

Pentti Paavolaisen artikkeli on ilmestynyt vuonna 2016 Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteessa 18 Muuttuvien tulkintojen Viipuri. Paavolaisen artikkeli tarkastelee Viipurin suomenkielisen kirjallisuuden kahta aloittajaa, Jaakko Juteinia ja Pietari Hannikaista, sekä heitä seuranneita viipurilaiskirjailijoiden ja sanomalehtimiesten sukupolvia aina toisen maailmansodan jälkeiseen diasporakauteen saakka.

Muuttuvien tulkintojen Viipuri päivittää käsityksiä Viipurin monimuotoisesta kulttuurielämästä ja historiankirjoituksesta uuden ajan alusta kuluvan vuosituhannen puolelle saakka. Kokoelman kirjoittajat ovat Viipurin historian asiantuntijoita, jotka edustavat alan uusinta tutkimusta.

Kirjallisuusviite

Paavolainen, Pentti (2016). Valistuskirjoista muistelmiin: Viipurin kirjallisia sukupolvia. Teoksessa Koskivirta, Anu & Paavolainen, Pentti & Supponen, Sanna (toim.). Muuttuvien tulkintojen Viipuri. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 18. Helsinki: VSKS.