Yhteisöt

Etelä-Karjala-instituutti

Lappeenrannan teknillisen yliopiston monitieteinen tutkimusyksikkö Etelä-Karjala-instituutti (EKi) teki ja edisti raja-alueeseen liittyvää tutkimusta, mukaan lukien erityisesti Viipuri ja Karjalan kannas. Instituutti lakkautettiin vuonna 2015.

Karjala-lehti

Viipurissa perustettu karjalaisuuden erikoislehti välittää tietoa sukupolvien välillä. Valtakunnallinen lehti ilmestyy torstaisin.

Sivustolle

Karjalan Liitto ry

Karjalan Liitto on karjalaisen kulttuurin harrastus- ja kansalaisjärjestö. Karjalan Liitto on keskittynyt karjalaisen kulttuurin esillä pitoon, säilyttämiseen ja uudistamiseen, minkä lisäksi se ylläpitää vuorovaikutusta Karjalan alueeseen. Karjalan Liitolla on kolme toiminta-aluetta; kulttuuri, historia ja karjalaiset juuret.

Sivustolle

Karjalan Sivistysseura

Karjalan Sivistysseuran tarkoitus on vaalia itä- ja rajakarjalaista kulttuuria karjalaisten asuma- alueilla sekä edistää karjalaisten sivistystyötä. Seuran strategisen toiminnan alueet ovat kieli ja kulttuuri, historia ja perinne, julkaisutoiminta sekä kyykkä. Seura tallentaa historiaa ja perinnettä, minkä ansiosta sillä on mittavat arkistot. Osa arkistoista on siirretty Kansallisarkistoon. Seuran Carelica-kirjasto käsittää yli 5000 teosta ja valokuvakokoelma noin 4000 valokuvaa. Seura ylläpitää Karjalan Sampo-tietokantaa, jonne on koottu seuran hallussa olevaa aineistoa.

Sivustolle

Kuvaamot Karjalassa

Facebook-sivulla julkaistaan luovutetussa Karjalassa ennen viime sotia toimineiden, tunnistettujen kuvaamojen valokuvia. Julkaistujen kuvien pääpaino on ateljeekuvissa.

Sivustolle

Suomen Sotahistoriallinen Seura ry

Vuonna 1944 perustettu Suomen Sotahistoriallinen Seura järjestää esitelmätilaisuuksia, seminaareja, sotahistoriallisia retkiä ja harjoittaa julkaisutoimintaa. Seura ylläpitää sotahistoriallisetkohteet.fi-verkkosivustoa, jolta löytyy tietoa myös Viipurin sotahistoriallisista kohteista.

Sivustolle

Suomen Sukututkimusseura

Suomen Sukututkimusseura on laadukkaan sukututkimuksen edistämiseen pyrkivä kansalaisjärjestö. Seura muun muassa järjestää tapahtumia ja koulutuksia, tarjoaa sukututkijoille neuvontaa sekä harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa. Lisäksi se ylläpitää HisKin ja Hautakivitietokannan kaltaisia tietokantoja, joista löytyy tietoja myös viipurilaisista.

Sivustolle

Suomi-Venäjä-Seura

Suomi-Venäjä-Seura on kansalaisjärjestö, joka tarjoaa tietoa ja mahdollisuuksia tutustua Venäjän kulttuuriin, kieleen ja suomalais-ugrilaisiin kansoihin. Seura toimii aktiivisesti Suomen ja Venäjän rajat ylittävien kumppanuuksien ja vuoropuhelun edistämisen parissa muun muassa auttamalla löytämään yhteistyökumppaneita Venäjältä ja toteuttamalla rajat ylittäviä hankkeita.

Sivustolle

Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry

Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry:n perustivat Viipurin suomenmieliset liikemiehet vuonna 1891 toimimaan kansallisessa hengessä kaupungin käsityöläisten ja liikkeenharjoittajain piirissä. Seuran tarkoituksena on tuoda yhteen karjalaisen teollisuuden ja liike-elämän edistämistä ja yhteiskunnallisia asioita harrastavia henkilöitä, elvyttää ja kehittää karjalaista kauppaa, teollisuutta ja muuta liike-elämää sekä tukea karjalaista kulttuuritoimintaa.

Sivustolle

Turun Torkkelin Kilta ry

Turun Torkkelin Kilta ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on menetetyn Viipurin kulttuuriperinnön vaaliminen, tutkiminen ja tunnetuksi tekeminen sekä sen entisen asujaimiston historian selvittäminen.

Sivustolle

Uuras-Kilta ry

Uuras-Kilta toimii Viipurin ja sen ulkosataman Uuraan alueen ja saariston entisille asukkaille ja heidän jälkeläisilleen kotiseudun muistoja ja karjalaista kulttuuria säilyttävänä yhdyssiteenä. Yhdistys on myös kulttuuriorganisaatio, joka tallentaa historiatietoa ja merikarjalaista kulttuuria ja tieteellistä tutkimusta Merikarjalan alueen kotiseutu- ja perinneyhdistyksille sekä alueella aikanaan toimineille yrityksille ja yhteisöille.

Sivustolle

Vanhaa Viipuria

Facebook-ryhmä, jossa jaetaan vanhoja ja uudempia kuvia ja tarinoita Viipurista ja koko kannaksen alueelta.

Sivustolle