Yhteisöt

Etelä-Karjala-instituutti

Lappeenrannan teknillisen yliopiston monitieteinen tutkimusyksikkö Etelä-Karjala-instituutti (EKi) tekee ja edistää raja-alueeseen liittyvää tutkimusta, mukaan lukien erityisesti Viipuri ja Karjalan kannas.

Sivustolle

Karjala-lehti

Viipurissa perustettu karjalaisuuden erikoislehti välittää tietoa sukupolvien välillä. Valtakunnallinen lehti ilmestyy torstaisin.

Sivustolle

Karjalan Liitto ry

Karjalan Liitto on karjalaisen kulttuurin harrastus- ja kansalaisjärjestö. Karjalan Liitto on keskittynyt karjalaisen kulttuurin esillä pitoon, säilyttämiseen ja uudistamiseen, minkä lisäksi se ylläpitää vuorovaikutusta Karjalan alueeseen. Karjalan Liitolla on kolme toiminta-aluetta; kulttuuri, historia ja karjalaiset juuret.

Sivustolle

Suomi-Venäjä-Seura

Suomi-Venäjä-Seura on kansalaisjärjestö, joka tarjoaa tietoa ja mahdollisuuksia tutustua Venäjän kulttuuriin, kieleen ja suomalais-ugrilaisiin kansoihin. Seura toimii aktiivisesti Suomen ja Venäjän rajat ylittävien kumppanuuksien ja vuoropuhelun edistämisen parissa muun muassa auttamalla löytämään yhteistyökumppaneita Venäjältä ja toteuttamalla rajat ylittäviä hankkeita.

Sivustolle

Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry

Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry:n perustivat Viipurin suomenmieliset liikemiehet vuonna 1891 toimimaan kansallisessa hengessä kaupungin käsityöläisten ja liikkeenharjoittajain piirissä. Seuran tarkoituksena on tuoda yhteen karjalaisen teollisuuden ja liike-elämän edistämistä ja yhteiskunnallisia asioita harrastavia henkilöitä, elvyttää ja kehittää karjalaista kauppaa, teollisuutta ja muuta liike-elämää sekä tukea karjalaista kulttuuritoimintaa.

Sivustolle

Vanhaa Viipuria

Facebook-ryhmä, jossa jaetaan vanhoja ja uudempia kuvia ja tarinoita Viipurista ja koko kannaksen alueelta.

Sivustolle

Viipuri – Vyborg -yhteisö

Facebook-yhteisön tavoitteena on vaalia Viipurin kaupungin kulttuuria ja historiaa.

Sivustolle

Viipuri-Säätiö

Viipuri-Säätiön (alun perin Viipurin kaupungin hoitokunta) tehtävänä on omistaa ja turvata Viipurista evakuoiduiksi saadut Viipurin taidemuseon ja historiallisen museon kokoelmat. Kokoelmia säilytetään Hämeenlinnan ja Lahden taidemuseossa, Lahden kaupunginmuseossa Etelä-Karjalan museossa ja – taidemuseossa Lappeenrannassa sekä Mikkelin aluearkistossa.

Sivustolle

Viipurin Lauluveikot

Suomen vanhimpiin kuoroihin kuuluvan Viipurin Lauluveikot -mieskuoron lähtökohdat kumpuavat karjalaisesta välittömyydestä, isänmaallisesta hengestä ja laulun siltojen rakentamisesta eri kulttuurien välille. Karjalaisen mieskuorolaulun lipunkantajana kuoro sekä vaalii vanhaa että luo uutta karjalaista kulttuuria ja musiikkiperintöä.

Sivustolle

Viipurin Linnan Ritarit ry

Viipurin Linnan Ritarit ry on helsinkiläisen Viipurin Urheilijat ry:n tukijärjestö. Yhdistys vaalii Viipurin Urheilijat ry:n synnyinkaupungin Viipurin historiaa ja kaupungin historiallista kaupunkikuvaa. Yhdistys järjestää tapahtumia, matkoja ja keräyksiä erityisesti Viipurin Urheilijoiden nuorisourheilun tukemiseksi.

Sivustolle

Viipurin pitäjäseura ry

Viipurin pitäjäseura ry:n tarkoituksena on toimia karjalaisten ja karjalaisuudesta kiinnostuneiden kulttuurijärjestönä. Toiminnan tavoitteena on tehdä tunnetuksi Viipurin maalaiskuntaa sekä vaalia ja kehittää karjalaista kulttuuria. Toimintaan kuuluvat erilaiset tilaisuudet, koulutukset ja matkat.

Sivustolle

Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura

Seuran tarkoituksena on lisätä Viipuria koskevaa tietämystä edistämällä sitä koskevaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa ja järjestämällä esitelmätilaisuuksia. Wiipuri-portaali on seuran ylläpitämä.

Sivustolle