Kartat

Maanmittauslaitoksen Suomen vanhat kartat -sivusto

Maanmittauslaitoksen Suomen vanhat kartat -sivustolle on kerätty erilaisia verkosta löytyviä kartta-aineistoja.

Sivustolle

Viipurin digitaalinen atlas

Viipurin digitaalinen atlas on valmistettu osana Suomen Akatemian rahoittamaa suomalais-venäläistä tutkimusprojektia ”Meanings of an Urban Space, Past and Present”. Projekti on osa monitieteistä Human Mind -tutkimusohjelmaa. Digitaalista kartastoa päivitetään ja siihen lisätään jatkossa uutta informaatiota osana Karjalan Kulttuurirahaston rahoittaman Viipurin historiallinen kartasto –tutkimushanketta. Kartaston linkkien päivittäminen on rahoitettu Suomen tiedekustantajien liiton tuella vuonna 2023. Liiton toiminta rahoitetaan tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry:n keräämillä tiedejulkaisujen käyttökorvauksilla ja nimellisillä jäsenmaksuilla. Linkkien päivittämisen toteutti Antti Härkönen.

Sovellus on interaktiivinen ja eri kerroksia voi katsella yksinään tai yhdessä muiden kanssa. Digitoitujen karttojen sisältämän informaation lisäksi mielenkiintoisia rakennuksia, katuja ja aukioita on merkitty symboleilla (nuppineula) karttaan. Symbolia klikkaamalla esiin tulee esiin kuva ja tietoa haetusta paikasta.

Alla on kuvattu Viipurin historia sekä kartaston valmistamisessa käytetyt lähteet ja menetelmät tiiviissä muodossa.

Kartaston teknisen toteutuksen on tehnyt tutkija FM Antti Härkönen. Kartaston tekstit ovat kirjoittaneet professori Kimmo Katajala ja FM Antti Härkönen. Englanninkielisen käännöksen on tehnyt Kate Sotejeff-Wilson ja venäjänkielisen käännöksen dosentti Yury Shikalov.

Viipurin historia pähkinänkuoressa

Viipurin kaupungilla on rikas ja monivaiheinen historia. Kaupunki muodostui keskiajan kuluessa ruotsalaisten pienelle saarelle 1200-luvun lopussa perustaman linnan viereiselle kallioiselle niemelle. Kaupunki ympäröitiin 1470-luvulla muureilla ja muurien ympäröimää kaupunkilinnoitusta laajennettiin 1500-luvun jälkipuoliskolla.

Ruotsin valtakunnan rajan siirryttyä idemmäs 1600-luvun alussa kaupungista muodostui enemmän kaupallinen ja hallinnollinen kuin sotilaallinen keskus. Rauhaisan elon keskeytti sota 1700-luvun alussa ja kaupungin linnoitteita alettiin taas rakentaa ja korjata. Venäläinen sotaväki valloitti kaupungin 1710 ja se liitettiin Venäjän keisarikuntaan muun Vanhana Suomena tunnetun Ruotsin luovuttaman alueen mukana. Viipurista muodostui venäläinen varuskuntakaupunki.

Kun Suomen alue liitettiin 1809 Venäjän keisarikuntaan, pian sen jälkeen Vanha Suomi ja Viipuri yhdistettiin muodostettuun autonomiseen Suomen suuriruhtinaskuntaan. Vuosisadan lopulla Viipuri kasvoi nopeasti ja siitä kehittyi tuolloisen Suomen alueen toiseksi suurin kaupunki. Suomen itsenäistyttyä 1917 Viipurista rakennettiin modernia suomalaista kaupunkia, kunnes toisen maailmansodan seurauksena Viipuri ja koko Karjalan kannas siirtyivät Neuvostoliitolle. Viipurin koko väestö vaihtui, uudet asukkaat tulivat eri puolilta Neuvostoliittoa. Neuvostoliiton aikana Viipuri oli pienehkö rajaseudun provinssikaupunki.

Neuvostoliiton romahduksen 1991 jälkeen uuden Venäjän aikana Viipurissa on rakennettu uutta, osin korjattu vanhaa mutta monet kaupunkikeskustan vanhat rakennukset ovat huonossa kunnossa. Kuitenkin Viipuri on kaupunkikuvaltaan hyvin rikas, sillä kaikki edellä kuvatut historialliset vaiheet ovat näkyvissä kaupunkirakenteessa ja kaupunkikeskustan arkkitehtuurissa.

Menetelmät

Kartat on käsitelty GIS-ohjelmistoilla. Ensin digitaalisessa muodossa olevat kartat on georeferoitu, eli ne on sijoitettu koordinaattijärjestelmään niitten kuvaamien paikkojen avulla. Tämän jälkeen kartat on vektoroitu, eli niiden sisältämät kohteet, kuten rakennukset, tiet tai tontit, on muutettu yksinkertaisempaan ja helpommin analysoitavaan muotoon. Kaikki keskeisimmät vektorit on sijoitettu Esrin ArcGIS Online –karttasovellukseen.

Lähteet

Tämä verkkosivu esittää Viipurin kaupunkikuvan historiallisia vaiheita karttamuodossa paikkatietoteknologian (GIS) avulla. Laaditun esityksen lähdeaineistona ovat olleet seuraavat kartat:

RA (Ruotsin kansallisarkisto), ut.känd prov. 439 (1637/1638).

RA, ut. känd prov. 440 & 441 (1640).

KrA (Ruotsin sota-arkisto), Utländska kartor, stads- och fästningsplaner, Finland, Viborg 17 (1704).

RGADA (Venäjän valtion vanhojen asiakirjojen arkisto), F. 248 Op. 160 D. 246 L. 213 & F. 248 Op. 160 D. 245 L. 156 (1738).

KrA, Utländska kartor, Stads- och fästningsplaner, Finland, Viborg 33 (1742).

KA DA (Kansallisarkiston Digitaaliarkisto), Viipurin kuvernementinhallitus II, Ia:1, 4 (1802).

KA DA, Viipuri Ivi* 27 (1820).

KK (Kansalliskirjasto), Gyldènin kaupunkikartat 1837-1843, Wiborg (1839).

MMA (Mikkelin maakunta-arkisto), Viipurin insinöörikomennuskunnan linnoitus- ja rakennuspiirrustukset 7:11 (1878).

KA, VKP-2/6:41 (1909).

KK, III.5.b/91 (1930).

Esityksessä olevat valokuvat ovat Kimmo Katajalan ottamia lukuun ottamatta niitä kuvia joissa on ilmoitettu eri lähde. Valokuvien yhteydessä olevien tekstien lähteenä on käytetty seuraavia teoksia:

Common Heritage. The multicultural heritage of Vyborg and its preservation. Netta Böök (2014).

Kauppi, Ulla-Riitta ja Miltsik, Mihail, Viipuri, Vanhan Suomen pääkaupunki (1993).

Meanings of an Urban Space. Understanding the Historical Layers of Vyborg. Kimmo Katajala (2016).

Muisko, A. S., Arhitektura Viborga v epohy moderna (2014).

Muisko, A. S., Arhitektura Viborga erii Funktsionalisma (2014).

Neuvonen, Petri, Viipuri. Rakennusperinnön seitsemän vuosisataa (2008).

Suomen kaupunkirakentamisen historia, osat I–II (2014).

Viipurin kaupungin historia, osat II–III (1974–1975).

Sivustolle

Digital Atlas of Vyborg

The Digital Atlas of Vyborg was created as part of the Finnish-Russian research project entitled Meanings of an Urban Space, Past and Present. Funded by the Academy of Finland, the project is part of a multidisciplinary research programme, The Human Mind. The digital atlas will be continuously updated and supplemented with new information by the Historical Atlas of Vyborg research project, which is funded by the Karelian Cultural Foundation. The links were updated with the support of the Finnish Association for Scholarly Publishing in 2023. The association’s activities are funded by compensations of use of scientific publications collected by the copyright organization Kopiosto ry and nominal membership fees. The links were updated by Antti Härkönen.

The application is interactive and different layers can be viewed individually or in combination. In addition to the information contained in the digitized maps, interesting buildings, streets and squares are marked with icons (pins) on the map. Click on the icon to see the image and information about the requested location.

Below the history of Vyborg and the sources and methods used to create the atlas are briefly described.

The technical implementation of the atlas was done by Antti Härkönen MA. The atlas texts were written by Professor Kimmo Katajala and Antti Härkönen MA, with the English translation by Dr Kate Sotejeff-Wilson and the Russian translation by Adjunct Professor Yury Shikalov.

History of Vyborg in a Nutshell

The town of Vyborg has a rich and eventful history. During the Middle Ages, the town took shape on a rocky cape near the castle, which was founded by the Swedes on a small island at the end of the 13th century. The town was surrounded by walls in the 1470s, and the fortifications around these were extended in the second half of the 16th century.

As the border of the Kingdom of Sweden moved further east in the early 17th century, the town became more of a commercial and administrative than a military centre. This peaceful period came to an end with the war in the early 18th century, when work started on rebuilding and repairing the town fortifications. The Russian army conquered the town in 1710 The Russian army conquered the town in 1710, and, along with the rest of the area ceded from Sweden known as Old Finland, it was annexed to the Russian Empire. Vyborg became a Russian garrison town.

Shortly after Finland was annexed by the Russian Empire in 1809, Old Finland and Vyborg combined into the autonomous Grand Duchy of Finland. At the end of the century, Vyborg grew rapidly to become what was then Finland’s second largest town. When Finland became independent in 1917, Vyborg was developed a modern Finnish town, until the Second World War, when Vyborg and the whole Karelian Isthmus were transferred to the Soviet Union. Vyborg’s entire population changed, as new settlers came from all over the Soviet Union. During the Soviet era, Vyborg became a provincial border town.

After the collapse of the Soviet Union in 1991, in the new Russia, new buildings were constructed in Vyborg and the Old Town was partially restored, but many of the old buildings remain in poor condition. Nevertheless, Vyborg has very rich townscape, since all the historical phases described above are visible in the structure and architecture of the city centre.

Methods

The maps were created using geographic information system (GIS) software. Firstly, the digital maps were georeferenced: they are located with coordinates based on the places they describe. Then, the maps are vectorized: the objects shown on them, such as buildings, roads, or plots of land, are transferred to a simpler format which is easier to analyse. All the main vectors are located on the map application Esri ArcGIS Online.

Sources

This website shows the historical phases of the town of Vyborg on a map, using GIS technology. The following maps were used as sources for the presentation:

RA (Swedish National Archives), ut.känd prov. 439 (1637/1638).

RA, ut. känd prov. 440 & 441 (1640).

KrA (Military Archives of Sweden), Utländska kartor, stads- och fästningsplaner, Finland, Viborg 17 (1704).

RGADA (Russian State Archive of Ancient Documents), F. 248 Op. 160 D. 246 L. 213 & F. 248 Op. 160 D. 245 L. 156 (1738).

KrA, Utländska kartor, Stads- och fästningsplaner, Finland, Viborg 33 (1742).

KA DA (Digital Archives of the National Archives of Finland), Viipurin kuvernementinhallitus II, Ia:1, 4 (1802).

KA DA, Viipuri Ivi* 27 (1820).

KK (National Library of Finland), Gyldènin kaupunkikartat 1837-1843, Wiborg (1839).

MMA (Provincial Archives of Mikkeli), Viipurin insinöörikomennuskunnan linnoitus- ja rakennuspiirrustukset 7:11 (1878).

KA, VKP-2/6:41 (1909).

KK, III.5.b/91 (1930).

 

The photographs were taken by Kimmo Katajala, unless a different source is cited for an image. The following books were used as sources for the texts accompanying the photographs:

Böök, N. (ed.), Common Heritage: The multicultural heritage of Vyborg and its preservation (2014).

Kauppi, U.-R. & Miltsik, M., Viipuri: Vanhan Suomen pääkaupunki (1993).

Katajala, K. (ed.), Meanings of an Urban Space: Understanding the Historical Layers of Vyborg (2016).

Muisko, A. S., Arhitektura Viborga v epohy moderna (2014).

Muisko, A. S., Arhitektura Viborga erii Funktsionalisma (2014).

Neuvonen, P., Viipuri. Rakennusperinnön seitsemän vuosisataa (2008).

Suomen kaupunkirakentamisen historia, osat I–II (2014).

Viipurin kaupungin historia, osat II–III (1974–1975).

Go to site

Цифровой атлас Выборга

Цифровой атлас Выборга составлен в рамках совместного финско-российского научного проекта «Meanings of an Urban Space, Past and Present», финансируемого Академией наук Финляндии. Данный проект является частью междисциплинарной научной программы «Human Mind». В дальнейшем обновление цифрового атласа и добавление в него новой информации предполагается производить в рамках проекта по выпуску сборника исторических карт Выборга, финансируемому финским фондом Культуры Карелии. Ссылки были обновлены Антти Харкёненом при поддержке Финской ассоциации научных издателей в 2023 году.

Сайт является интерактивным и карты различных временных периодов можно смотреть либо по отдельности, либо в комбинации с другими. На картах помечены символами («булавками») наиболее интересные здания, улицы и площади. Щелчок курсора на символ выводит на экран изображение места и информацию о нем.

Ниже приведены краткие сведения по истории Выборга, а также информация об источниках, использованных при составлении данного атласа.

Техническая реализация проекта была осуществлена исследователем, магистром философии Антти Хяркëненом. Авторами текстов являются профессор Киммо Катаяла и исследователь Антти Хяркëнен. Английский перевод – Кейт Сотеефф-Уилсон, русский перевод – Юрий Шикалов.

Краткая история Выборга

Город Выборг обладает богатой, насыщенной событиями историей. Город изначально сформировался в средние века на скалистом мысу, напротив замка, основанного шведами на острове в конце XIII в. В 1470-х годах вокруг города были возведены защитные стены и укрепления. Укрепленная стенами территория города была расширена во второй половине XVI в.

В начале XVII века границы Швеции были сдвинуты дальше на восток, в результате чего военная роль Выборга ослабевает, и город превращается в административный и торговый центр. Мирное существование города было прервано войной в начале XVIII столетия, когда в Выборге начали возводить новые укрепления и ремонтировать старые. Русская армия захватила город в 1710 г., после чего он был присоединен к Российской империи в составе аннексированной у Швеции территории, получившей общее название «Старая Финляндия». В составе России Выборг становится гарнизонным городом русской армии.

Вся Финляндия была присоединена к Российской империи в 1809 г. в качестве автономного Великого Княжества Финляндского. Вскоре после этого Выборг, как и вся территория Старой Финляндии, становиться частью Великого Княжества. В конце XIX столетия Выборг быстро разрастался и вскоре превратился во второй по величине город Финляндии. После обретения Финляндией независимости в 1917 г. в развитии города сказывается сильное влияние финского модерна. В результате Второй мировой войны Выборг, как и весь Карельский перешеек, был присоединен к Советскому Союзу. Финское население полностью покинуло город, и Выборг был заселен переселенцами, приехавшими сюда с разных концов СССР. В советское время Выборг превращается в относительно небольшой центр приграничной провинции.

После распада Советского Союза в 1991 г., в условиях современной России, в Выборге в некоторой мере продолжается строительство новых зданий, а также проводится ремонт отдельных старинных домов, находящихся в центре города, однако многие из них приходят в запустение и разрушаются. Тем не менее, Выборгский городской пейзаж остается очень многоплановым, поскольку все описанные выше этапы истории города и теперь прослеживаются в городской структуре и архитектуре центра города.

Методы

Карты были обработаны при помощи программного обеспечения ГИС. Сначала была произведена географическая привязка оцифрованных карт к определенной системе координат при помощи отображенных на картах мест. Затем карты были векторизованы, т.е. объекты, содержащиеся в них, такие как здания, дороги и земельные участки, были отображены в упрощенной и более удобной для анализа форме. Все основные векторы были размещены в компьютерном приложении ArcGIS Online.

Источники

На данном сайте представлены различные исторические периоды Выборга посредством картографического материала, обработанного по технологии ГИС. При составлении сайта использовались следующие карты:

RA (Национальный архив Швеции), ut.känd prov. 439 (1637/1638).

RA, ut. känd prov. 440 & 441 (1640).

KrA (Шведский военный архив), Utländska kartor, stads- och fästningsplaner, Finland, Viborg 17 (1704).

RGADA (Российский государственный архив древних актов), Ф. 248, оп. 160, д. 246, л. 213; Ф. 248, оп. 160, д. 245, л. 156 (1738).

KrA, Utländska kartor, Stads- och fästningsplaner, Finland, Viborg 33 (1742).

KA DA (Национальный архив Финляндии, оцифрованные документы), Viipurin kuvernementinhallitus (Выборгское губернское правление) II, Ia:1, 4 (1802).

KA DA, Viipuri Ivi* 27 (1820).

KK (Национальный архив Финляндии), Gyldènin kaupunkikartat (городские карты Гюлдена) 1837-1843, Wiborg (1839).

MMA (Региональный архив г. Миккели), Viipurin insinöörikomennuskunnan linnoitus- ja rakennuspiirrustukset 7:11 (1878).

KA, VKP-2/6:41 (1909).

KK, III.5.b/91 (1930).

 

Представленные на сайте фотографии сделаны Киммо Катаяла, за исключением тех, на которых помечено их происхождение. Пояснительные тексты к фотографиям составлены по следующим источникам:

Common Heritage. The multicultural heritage of Vyborg and its preservation. Ed. Netta Böök. (2014).

Kauppi, Ulla-Riitta ja Miltsik, Mihail, Viipuri, Vanhan Suomen pääkaupunki (1993).

Meanings of an Urban Space. Understanding the Historical Layers of Vyborg. Ed. Kimmo Katajala (2016).

Мысько, А. С., Архитектура Выборга в эпоху модерна (2014).

Мысько А. С., Архитектура Выборга эры функционализма (2014).

Neuvonen, Petri, Viipuri. Rakennusperinnön seitsemän vuosisataa (2008).

Suomen kaupunkirakentamisen historia, osat I–II (2014).

Viipurin kaupungin historia, osat II–III (1974–1975).

Перейти на сайт

VirtuaaliViipuri

VirtuaaliViipuri on 3D-mallinnos kaupungista sellaisena kuin se oli syyskuussa 1939. Sivustolla on myös paljon oheismateriaalia kuten kuvia, tarinoita ja videoita. Sivustosta vastaa Tampereen ammattikorkeakoulu ja se toimii yli kymmennellä kielellä. Hanke on luonteeltaan tutkimus-, kehitys- ja opetuksen kehittämishanke, jossa tutkimus on luonteeltaan soveltavaa tutkimusta.

Sivustolle

Vanhat Karjalan kartat

Maanmittauslaitoksen Karjalan Kartat -verkkopalvelussa on Karjalan Kannakselta ja Laatokan Karjalasta Maanmittaushallituksen ja Topografikunnan ennen vuotta 1939 laatimat kartat.

Palvelussa on Karjalan topografisia ja pitäjänkarttoja 1:20 000 sekä pienempimittakaavaisia 1:100 000 ja 1:400 000 topografisia ja taloudellisia karttoja, jotka esittävät asutusta, teitä ja maasto-olosuhteita sellaisina kuin ne olivat ennen talvisotaa.

Sivustolle

Finna - Viipuri

Finna.fi on suomalaisten museoiden, arkistojen ja kirjastojen yhteinen hakupalvelu, joka kattaa yli 300 organisaatiota ja erilaisia aineistotyyppejä. Linkin takana olevalle sivustolle on koottu kaikki hakusanalla Viipuri saadut tulokset, kun aineistotyypiksi on määritelty kartta.

Sivustolle

Viipuri: historiallinen kaupunkikartasto

Viipurin historiallinen kaupunkikartasto kuuluu vuonna 1955 perustetun Kansainvälisen kaupunkihistoriallisen komission eurooppalaiseen historiallisten kartastojen sarjaan. Tähän mennessä on julkaistu yli 540 kartastoa Euroopan eri kaupungeista, joista 12 kuvaa pohjoismaisten kaupunkien kehitystä. Nyt Viipuri ja sen rikas historia liittyvät tähän joukkoon.

 

Kaksikielisessä kartastossa tarkastellaan Viipurin kaupungin fyysisen rakenteen kehitystä, kasvua ja eri toimintojen sijoittumista pitkällä aikavälillä. Teoksessa on vanhoja karttoja, joita on kerätty Suomen, Ruotsin ja Venäjän arkistoista sekä runsas kuvitus. Uutta tietoa on tuotettu laatimalla teemakarttoja eri aiheista uusimpien geoinformatiikan työvälineiden avulla. Näemme mm. kuinka kauas ympäristöön Vahtitorninkadulla sijainneesta vartiotornista tai linnan tornista 1600-luvulla todella näkyi. Kirjan sivuilla pääsee turistikävelylle 1900-luvun alun Viipuriin, vierailemaan ravintoloissa ja näkemään talvi- ja jatkosodan kaupungille aiheuttamat tuhot. Myös neuvostoajan Viipuri saa oman kuvauksensa. Kartastossa on venäjänkieliset tiivistelmät.

Teoksen toimituskunta:
Professori Kimmo Katajala, Itä-Suomen yliopisto
Professori Marjatta Hietala, Tampereen yliopisto
Professori Marjaana Niemi, Tampereen yliopisto
Dosentti Pirjo Uino, Helsingin yliopisto
Erikoistutkija Martti Helminen, Helsingin kaupunginarkisto
Tutkija, FM Antti Härkönen, Itä-Suomen yliopisto
Tutkija, FT Helena Hirvonen, Itä-Suomen yliopisto
kirjoittajat
Professori Kimmo Katajala, Itä-Suomen yliopisto
Professori Marjatta Hietala, Tampereen yliopisto
Professori Marjaana Niemi, Tampereen yliopisto
Professori Petri Karonen, Jyväskylän yliopisto
Dosentti Pirjo Uino, Helsingin yliopisto
Dosentti Piia Einonen, Jyväskylän yliopisto
Dosentti Yury Shikalov, Itä-Suomen yliopisto
Dosentti Jyrki Paaskoski, Helsingin yliopisto
Dosentti Pentti Paavolainen, Helsingin yliopisto
Arkeologi, FM Mervi Suhonen
Arkeologi, dosentti Aleksandr Saksa, Itä-Suomen yliopisto &
Venäjän Tiedeakatemia, Pietari
Arkkitehti, TT Petri Neuvonen, Aalto-yliopisto
Erikoistutkija Martti Helminen, Helsingin kaupunginarkisto
Tutkija, YTT Jussi Semi, Itä-Suomen yliopisto
Tutkija, FL Rainer Knapas
Tutkija, FM Antti Härkönen, Itä-Suomen yliopisto

Kaikkia Viipurin historiallisen kaupunkikartaston kuvaoikeuksien haltijoita ei ole onnistuttu tavoittamaan teoksen digitaalisen julkaisun yhteydessä. Jos koet, että sinun tai läheisesi tekijänoikeuksia on loukattu, otathan yhteyttä osoitteeseen viipuriportaali@gmail.com, jotta voimme sopia oikeuksista tai poistaa kuvan verkkosivulta.

Kartaston digitaalinen julkaisu on rahoitettu Suomen tiedekustantajien liiton tuella vuonna 2023. Liiton toiminta rahoitetaan tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry:n keräämillä tiedejulkaisujen käyttökorvauksilla ja nimellisillä jäsenmaksuilla.

Lataa