Juteinin ajan Viipuri, kaupunkikuvan kerrostumia

Rainer Knapaksen artikkeli on ilmestynyt vuonna 2012 teoksessa VSKS:n Toimitteita 16 Viipurin viisas – näkökulmia Jaakko Juteiniin. Knapas käsittelee artikkelissaan sitä, miten Juteini tuotannossaan kommentoi oman aikakautensa, 1810–1850-lukujen, Viipurin kaupunkikuvaa.

VSKS:n Toimitteita 16 koostuu kuudesta Jaakko Juteinia ja hänen aikaansa eri näkökulmista käsittelevistä artikkeleista. Artikkeleissa pureudutaan niin Juteiniin kieleen kuin mieleen ja toisaalta hahmotetaan hänen toiminta ympäristöä ja toimintatapojaan, jotka olivat osittain varsin uraa uratavan rohkeita omana aikanaan.

Kirjallisuusviite

Knapas, Rainer (2012). Juteinin aja Viipuri, kaupunkikuvan kerrostumia. Teoksessa Huhtala, Liisi & Supponen, Sanna (toim.). Viipurin viisas – näkökulmia Jaakko Juteiniin. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 16. Helsinki: VSKS.