Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 16

Author: Liisi Huhtala & Sanna Supponen (toim.)
Published: 2012

Viipurin viisas – näkökulmia Jaakko Juteiniin

Toim. Liisi Huhtala ja Sanna Supponen

VSKS:n Toimitteita 16 koostuu kuudesta Jaakko Juteinia ja hänen aikaansa eri näkökulmista käsittelevistä artikeleista, jotka on tehty Viipuri-tutkimuksen päivän 7.9.2011 alustusten teemoista. Artikkeleissa pureudutaan niin Juteiniin kieleen kuin mieleen ja toisaalta hahmotetaan hänen toiminta ympäristöä ja toimintatapojaan, jotka olivat osittain varsin uraa uratavan rohkeita omana aikanaan.

Artikkelit:

RAINER KNAPAS
Juteinin aja Viipuri, kaupunkikuvan kerrostumia

KAISA HÄKKINEN
Jaakko Juteini suomen kielen asiantuntijana

HANNU K. RIIKONEN
Jaakko Juteini – suomalaisen satiirin uranuurtaja

SATU GRÜNTHAL
Jaakko Juteinin runoudesta

SIMO HEININEN
Vuoden 1829 kirjarovio

ANNA KUISMIN
Puhuvat puustaavit – Jaakko Juteini ja rahvaan runoniekat

 

Teos on saatavilla vain PDF:nä.

ISSN 1236-4304  (painettu sarja; PDF)

ISSN 2669-915X (verkkojulkaisu)

Kirjallisuusviite

Huhtala, Liisi & Supponen, Sanna (toim.) (2012), Viipurin viisas – näkökulmia Jaakko Juteiniin. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 16. Helsinki: VSKS.