Jaakko Juteini – suomalaisen satiirin uranuurtaja

Hannu K. Riikosen artikkeli on ilmestynyt vuonna 2012 teoksessa VSKS:n Toimitteita 16 Viipurin viisas – näkökulmia Jaakko Juteiniin. Riikonen tarkastelee artikkelissaan Jaakko Juteinia suomalaisena satiirikkona.

VSKS:n Toimitteita 16 koostuu kuudesta Jaakko Juteinia ja hänen aikaansa eri näkökulmista käsittelevistä artikkeleista. Artikkeleissa pureudutaan niin Juteiniin kieleen kuin mieleen ja toisaalta hahmotetaan hänen toiminta ympäristöä ja toimintatapojaan, jotka olivat osittain varsin uraa uratavan rohkeita omana aikanaan.

Kirjallisuusviite

Riikonen, Hannu K. (2012). Jaakko Juteini - suomalaisen satiirin uranuurtaja. Teoksessa Huhtala, Liisi & Supponen, Sanna (toim.). Viipurin viisas – näkökulmia Jaakko Juteiniin. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 16. Helsinki: VSKS.