Puhuvat puustaavit – Jaakko Juteini ja rahvaan runoniekat

Anna Kuisminin artikkeli on ilmestynyt vuonna 2012 teoksessa VSKS:n Toimitteita 16 Viipurin viisas – näkökulmia Jaakko Juteiniin. Kuismin käsittelee artikkelissaan Jaakko Juteinin vaikutusta niin sanottuihin rahvaan runoniukkoihin.

VSKS:n Toimitteita 16 koostuu kuudesta Jaakko Juteinia ja hänen aikaansa eri näkökulmista käsittelevistä artikkeleista. Artikkeleissa pureudutaan niin Juteiniin kieleen kuin mieleen ja toisaalta hahmotetaan hänen toiminta ympäristöä ja toimintatapojaan, jotka olivat osittain varsin uraa uratavan rohkeita omana aikanaan.

Kirjallisuusviite

Kuismin, Anna (2012). Puhuvat puustaavit - Jaakko Juteini ja rahvaan runoniekat. Teoksessa Huhtala, Liisi & Supponen, Sanna (toim.). Viipurin viisas – näkökulmia Jaakko Juteiniin. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 16. Helsinki: VSKS.