Lähdekokoelmat

Carelica-kokoelman digitoidut aineistot verkossa (DigiCarelica)

DigiCarelica-sivustolle on koottu osa Lappeenrannan kaupunginkirjaston kotiseutukokoelma Carelican aineistosta. Sivustolla on esillä digitoituna muun muassa karttoja, pienpainatteita, valokuvia ja postikortteja.

Sivustolle

Doria – Kansalliskirjaston julkaisuarkisto : Bibliotheca Wiburgensis

Bibliotheca Wiburgensis -kokoelma sisältää valikoiman Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran (VSKS) omia kirjoja vuosilta 1847–1882. Lisäksi mukana on Cedervallerien Viipurin kirjapainon ennen vuotta 1860 painamat kirjat. Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura on rahoittanut kokoelman digitoinnin.

Kokoelmaan

Etelä-Karjala-instituutin kokoamat Viipurin maakunta-arkiston arkistoluettelot

Etelä-Karjala-instituutti on julkaissut suomeksi neljä osaa Viipurin lääninhallituksen arkistoluettelosta ja luettelon Viipurista Petroskoihin Karjalan tasavallan kansallisarkistoon siirretyistä fondeista. Kaiken kaikkiaan rajan taakse vuonna 1944 jäänyt ns. suomalaisaineisto koostuu noin 400:sta arkistonmuodostajasta eli fondista. Pääosa aineistosta koskee Viipurin lääninhallintoa. Mikrofilmiaineisto on kokonaisuudessaan Mikkelin maakunta-arkistossa.

Sivustolle

Finna – Viipuri

Finna.fi on suomalaisten museoiden, arkistojen ja kirjastojen yhteinen hakupalvelu, joka kattaa yli 300 organisaatiota. Linkin takana olevalle sivustolle on koottu kaikki hakusanalla Viipuri saadut tulokset. Hakutuloksia voi rajata esimerkiksi aineistotyypin, ajankohdan tai aiheen mukaan. Aineistotyypin valintaa hyödyntämällä voi keskittyä esimerkiksi erilaisiin painettuihin aineistoihin, valokuviin, taideteoksiin, esineisiin, äänitteisiin tai videoihin.

Sivustolle

HisKi-tietokanta

HisKi eli Historiakirjat-tietokanta on Suomen Sukututkimusseuran ylläpitämä tietokanta, joka sisältää seurakuntien historiakirjojen eli kastettujen, vihittyjen ja haudattujen luetteloiden tietoja. Jatkuvasti täydentyvä tietokanta ei ole kaikenkattava, mutta sisältää runsaasti tietoja mm. viipurilaisista ja karjalaisista seurakunnista.

Sivustolle

Juteinin tekstinäytteitä Kotuksen Varhaisnykysuomen korpuksessa

Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) julkaisema Juteinin korpus sisältää Juteinin tekstinäytteitä vuosilta 1810, 1816, 1817, 1818 ja 1826.

Sivustolle

Kansallisarkisto

Kansallisarkisto työskentelee kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilymisen ja saatavuuden sekä niiden tutkimuskäytön edistämisen parissa. Aineistoja voi hakea sähköisesti Kansallisarkiston tietokannoista. Luovutetun Karjalan alueen asiakirjoja säilytetään Kansallisarkiston Mikkelin toimipisteessä.

Sivustolle

Kansalliskirjaston digitoidut aineistot

Kansalliskirjaston digitoidut aineistot sisältävät muun muassa kaikki Suomessa vuosina 1771-1929 ilmestyneet sanoma- ja aikakauslehdet, pienpainatteita sekä muuta aineistoa. Kansalliskirjaston digitoiduista kirjoista ns. Klassikkokirjastosta löytyy osia Jaakko Juteinin tuotannosta.

Sivustolle

Karjala-tietokantahaku

Karjala-tietokantahaku (KATIHA) on käyttöliittymä Karjala-tietokantaan, jonne tallennetaan henkilötietoja Kansallisarkiston Mikkelin toimipaikassa säilytettävien luovutetun alueen seurakuntien vuosien 1700–1950 kirkonkirjoista.

Sivustolle

Karjalan Liiton kirjaston kirjat ja aineisto

Karjalan Liiton kirjaston tietokannasta voi hakea aineistoja hakusanoilla ja hakuehtoja hyödyntäen. VSKS:n omistaman Torkkeli-kokoelman kirjat löytyvät tietokannasta hakusanalla Torkkeli. Kirjasto sisältää Karjalaan liittyvää kirjallisuutta muun muassa pitäjähistorioita, kyläkirjoja, sukukirjoja, sananlasku- ja kaskukirjoja sekä yleisteoksia. Kirjastoon on koottu myös pitäjälehtiä ja sukuseurojen lehtiä.    

Sivustolle

Karjalan sankarihautausmaat -tietokanta

Karjalan sankarihautausmaat -tietokanta kokoaa tiedot jatkosodan jälkeen Suomelta Neuvostoliitolle luovutetulle alueelle jääneistä suomalaisten seurakuntien perustamista sankarihautausmaista. Tietokanta on koottu Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen ja Karjalan Liiton teettämän kyselyn pohjalta.

Sivustolle

Lappeenrannan kaupunginkirjaston kotiseutukokoelma Carelica

Kotiseutukokoelma Carelica sisältää Etelä-Karjalan ja luovutetun Karjalan historiaan ja nykypäivään liittyvää aineistoa. Kokoelman pohjan muodostaa Lappeenrannan kaupunginkirjaston omista kokoelmista erotettu kotiseutuaineisto. Kokoelmassa on kirjojen lisäksi pienpainatteita, luetteloimatonta aineistoa, mikrofilmejä, käsikirjoituksia, karttoja sekä äänitteitä ja kuvatallenteita. Osa aineistosta on digitoitu DigiCarelica-sivustolle.

Sivustolle