Arvon mekin ansaitsemme: Jaakko Juteinin aatemaailman eräät päälinjat

Jouko Teperin teos Arvon mekin ansaitsemme: Jaakko Juteinin aatemaailman eräät päälinjat (1972) on julkaistu digitaalisessa muodossa Kansalliskirjaston julkaisuarkisto Doriassa.

Teperi käsittelee teoksessaan Jaakko Juteinin laajan kirjallisen tuotannon aatemaailmaa. Juteinin kirjallinen tuotanto oli hyvin moninaista ja siihen kuului niin runokokoelmia ja runoelmia kuin proosatekstejäkin. Aiheet liikkuivat muun muassa kasvatusopillisissa kysymyksissä, etiikassa, sekä kansatieteellisissä ja kielitieteellisissä pohdinnoissa. Teperin sanoin “on tuskin montakaan sellaista ajassa liikkunutta kysymystä, johon tämä oman aikansa osallistuva ihminen ei olisi ottanut kantaa“. Juteinin moninaisia elämänvaiheita, kirjallista tuotantoa ja muuta toimintaa käsitellään teoksessa valikoiden ja nostetaan esiin tutkimustehtävän kannalta olennaisia piirteitä.

Kirjallisuusviite

Teperi, Jouko (1972). Arvon mekin ansaitsemme: Jaakko Juteinin aatemaailman eräät päälinjat. Suomen Historiallinen Seura: Helsinki.