Vanhan Suomen suomalaisuusliike II

Jouko Teperi käsittelee teoksessaan Vanhan Suomen suomalaisuusliikettä 1850-luvulta eteenpäin.
Kirjallisuusviite

Teperi, Jouko (1967). Vanhan Suomen suomalaisuusliike II. Historiallisia tutkimuksia. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura.