Vanhan Suomen suomalaisuusliike I: kehityspiirteitä ja edustajia 1830-luvulta 1850-luvun alkuun

Jouko Teperi käsittelee teoksessaan Vanhan Suomen suomalaisuusliikettä 1830-luvulta 1850-luvulle.

Kirjallisuusviite

Teperi, Jouko (1965). Vanhan Suomen suomalaisuusliike I: kehityspiirteitä ja edustajia 1830-luvulta 1850-luvun alkuun. Historiallisia tutkimuksia. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura.