Pastori-kirjailija K. H. J. Ignatius (1809–1856): Viipurin fennomanian tuntematon keskushenkilö

Anu Koskivirran artikkeli on ilmestynyt vuonna 2016 Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteessa 18 Muuttuvien tulkintojen Viipuri. Artikkelissa tarkastellaan erityisesti Ignatiuksen toimintaa lehtimiehenä ja kirjailijana sekä hänen ammatillisten verkostojensa merkitystä paikallisen seuratoiminnan järjestäytymiselle.

Muuttuvien tulkintojen Viipuri päivittää käsityksiä Viipurin monimuotoisesta kulttuurielämästä ja historiankirjoituksesta uuden ajan alusta kuluvan vuosituhannen puolelle saakka. Kokoelman kirjoittajat ovat Viipurin historian asiantuntijoita, jotka edustavat alan uusinta tutkimusta.

Kirjallisuusviite

Koskivirta, Anu (2016). Pastori-kirjailija K. H. J. Ignatius (1809–1856): Viipurin fennomanian tuntematon keskushenkilö. Teoksessa Koskivirta, Anu & Paavolainen, Pentti & Supponen, Sanna (toim.). Muuttuvien tulkintojen Viipuri. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 18. Helsinki: VSKS.