Paavilainen, Marko: ”Afäärifennomania Karjalan kaupassa.” (19.2.2020)

Dosentti Marko Paavilaisen (Helsingin yliopisto) luento käsitteli fennomanian ja liike-elämän yhteyttä yleisesti ja konkretisoi aihetta Juho Lallukan ja Juho Hallenbergin liikemiesvaiheiden avulla.

Mikä oli luovutetun Karjalan kaupunkien asema ja merkitys Suomen talouselämälle, millaisia aatteita 1800-luvun lopulla virkistyneen elinkeinoelämän myötä syntyi ja millaisia olivat karjalaiset yrittäjäpersoonat? Näihin kysymyksiin vastattiin kolmen yleisöluennon sarjassa Aatteiden ja yritteliäisyyden Karjala. Luentosarjan järjestivät Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos  kevätlukukaudella 2020 yhteistyössä Jyväskylän Historiallisen Yhdistyksen kanssa. Luennot pidettiin Seminaarinmäellä Historica-rakennuksen salissa H320.