Carl Henrik Ståhlberg: näkyvä työ – näkyvä tekijä

Anna-Maria Savolaisen pro gradu -tutkielma käsittelee rehtori ja kirkkoherra Carl Henrik Ståhlbergia (1799–1878), joka kuului suomalaisuusliikkeen ensimmäiseen sukupolveen. Savolainen tarkastelee Ståhlbergin toimintaa tämän eri roolien kautta.

Kirjallisuusviite

Savolainen, Aino-Maria (2007). Carl Henrik Ståhlberg: näkyvä työ - näkyvä tekijä. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.