Yhteisöt

Viipuri – Vyborg -yhteisö

Facebook-yhteisön tavoitteena on vaalia Viipurin kaupungin kulttuuria ja historiaa.

Sivustolle

Viipuri-Säätiö

Viipuri-Säätiön (alun perin Viipurin kaupungin hoitokunta) tehtävänä on omistaa ja turvata Viipurista evakuoiduiksi saadut Viipurin taidemuseon ja historiallisen museon kokoelmat. Kokoelmia säilytetään Hämeenlinnan ja Lahden taidemuseossa, Lahden kaupunginmuseossa Etelä-Karjalan museossa ja – taidemuseossa Lappeenrannassa sekä Mikkelin aluearkistossa.

Sivustolle

Viipuri, rakennusten historia ja nykytila

Viipuri, rakennusten historia ja nykytila -Facebook-ryhmän tarkoituksena on esitellä Suomen ajan Viipurin rakennusten ja alueiden historiaa. 

Sivustolle

Viipurin Lauluveikot

Suomen vanhimpiin kuoroihin kuuluvan Viipurin Lauluveikot -mieskuoron lähtökohdat kumpuavat karjalaisesta välittömyydestä, isänmaallisesta hengestä ja laulun siltojen rakentamisesta eri kulttuurien välille. Karjalaisen mieskuorolaulun lipunkantajana kuoro sekä vaalii vanhaa että luo uutta karjalaista kulttuuria ja musiikkiperintöä.

Sivustolle

Viipurin Linnan Ritarit ry

Viipurin Linnan Ritarit ry on helsinkiläisen Viipurin Urheilijat ry:n tukijärjestö. Yhdistys vaalii Viipurin Urheilijat ry:n synnyinkaupungin Viipurin historiaa ja kaupungin historiallista kaupunkikuvaa. Yhdistys järjestää tapahtumia, matkoja ja keräyksiä erityisesti Viipurin Urheilijoiden nuorisourheilun tukemiseksi.

Sivustolle

Viipurin pitäjäseura ry

Viipurin pitäjäseura ry:n tarkoituksena on toimia karjalaisten ja karjalaisuudesta kiinnostuneiden kulttuurijärjestönä. Toiminnan tavoitteena on tehdä tunnetuksi Viipurin maalaiskuntaa sekä vaalia ja kehittää karjalaista kulttuuria. Toimintaan kuuluvat erilaiset tilaisuudet, koulutukset ja matkat.

Sivustolle

Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura

Seuran tarkoituksena on lisätä Viipuria koskevaa tietämystä edistämällä sitä koskevaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa ja järjestämällä esitelmätilaisuuksia. Wiipuri-portaali on seuran ylläpitämä.

Sivustolle

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Facebook-sivu

Seuran tarkoituksena on lisätä Viipuria koskevaa tietämystä edistämällä sitä koskevaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa ja järjestämällä esitelmätilaisuuksia.

Sivustolle

Viipurin Taiteilijaseura ry

Valtakunnallisen Viipurin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää kuvataiteita ja kasvattaa kiinnostusta niitä kohtaan. Se pyrkii valvomaan sukujuuriltaan karjalaisten, viipurilaisuuden ja karjalaisuuden perintöä arvostavien kuvataiteilijoiden ammatillisia ja taloudellisia etuja sekä lujittamaan jäsenistön yhteenkuuluvuuden tunnetta. Näyttelytoiminta on yhdistyksen tärkein yleisölle suunnattu toimintamuoto.

Sivustolle

Viipurin taloudellinen korkeakouluseura

Viipurin taloudellinen korkeakouluseura (VITAKO) tukee Lappeenrannan teknisen yliopiston, sen ympäristön ja Lappeenrannan kaupungin ja sen lähialueen kehittämishankkeita. Seuran perustajien tavoite oli kerätä varoja Viipurin Taloudellisen korkeakoulun perustamista varten.

Sivustolle

VirtuaaliViipuri

Tampereen ammattikorkeakoulun toteuttama VirtuaaliViipurin päätavoitteena on luoda 3D-mallinnuksella www-ympäristöön virtuaalinen Viipurin kaupunki sellaisena kuin se oli syyskuussa 1939 suomalaisena kaupunkina. Hanke on luonteeltaan tutkimus-, kehitys- ja opetuksen kehittämishanke, jossa tutkimus on luonteeltaan soveltavaa tutkimusta.

Sivustolle

Wiborg.fi

Ruotsinkielisten Viipuri-yhdistysten sivusto Wiborg.fi esittelee ruotsinkielisiä Viipurin historian ja kulttuurin parissa toimivia yhdistyksiä.

Sivustolle