Yhteisöt

Viipurin Lauluveikot

Suomen vanhimpiin kuoroihin kuuluvan Viipurin Lauluveikot -mieskuoron lähtökohdat kumpuavat karjalaisesta välittömyydestä, isänmaallisesta hengestä ja laulun siltojen rakentamisesta eri kulttuurien välille. Karjalaisen mieskuorolaulun lipunkantajana kuoro sekä vaalii vanhaa että luo uutta karjalaista kulttuuria ja musiikkiperintöä.

Sivustolle

Viipurin Linnan Ritarit ry

Viipurin Linnan Ritarit ry on helsinkiläisen Viipurin Urheilijat ry:n tukijärjestö. Yhdistys vaalii Viipurin Urheilijat ry:n synnyinkaupungin Viipurin historiaa ja kaupungin historiallista kaupunkikuvaa. Yhdistys järjestää tapahtumia, matkoja ja keräyksiä erityisesti Viipurin Urheilijoiden nuorisourheilun tukemiseksi.

Sivustolle

Viipurin pitäjäseura ry

Viipurin pitäjäseura ry:n tarkoituksena on toimia karjalaisten ja karjalaisuudesta kiinnostuneiden kulttuurijärjestönä. Toiminnan tavoitteena on tehdä tunnetuksi Viipurin maalaiskuntaa sekä vaalia ja kehittää karjalaista kulttuuria. Toimintaan kuuluvat erilaiset tilaisuudet, koulutukset ja matkat.

Sivustolle

Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura

Seuran tarkoituksena on lisätä Viipuria koskevaa tietämystä edistämällä sitä koskevaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa ja järjestämällä esitelmätilaisuuksia. Wiipuri-portaali on seuran ylläpitämä.

Sivustolle

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Facebook-sivu

Seuran tarkoituksena on lisätä Viipuria koskevaa tietämystä edistämällä sitä koskevaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa ja järjestämällä esitelmätilaisuuksia.

Sivustolle

Viipurin Taiteilijaseura ry

Valtakunnallisen Viipurin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää kuvataiteita ja kasvattaa kiinnostusta niitä kohtaan. Se pyrkii valvomaan sukujuuriltaan karjalaisten, viipurilaisuuden ja karjalaisuuden perintöä arvostavien kuvataiteilijoiden ammatillisia ja taloudellisia etuja sekä lujittamaan jäsenistön yhteenkuuluvuuden tunnetta. Näyttelytoiminta on yhdistyksen tärkein yleisölle suunnattu toimintamuoto.

Sivustolle

Viipurin taloudellinen korkeakouluseura

Viipurin taloudellinen korkeakouluseura (VITAKO) tukee Lappeenrannan teknisen yliopiston, sen ympäristön ja Lappeenrannan kaupungin ja sen lähialueen kehittämishankkeita. Seuran perustajien tavoite oli kerätä varoja Viipurin Taloudellisen korkeakoulun perustamista varten.

Sivustolle

VirtuaaliViipuri

Tampereen ammattikorkeakoulun toteuttama VirtuaaliViipurin päätavoitteena on luoda 3D-mallinnuksella www-ympäristöön virtuaalinen Viipurin kaupunki sellaisena kuin se oli syyskuussa 1939 suomalaisena kaupunkina. Hanke on luonteeltaan tutkimus-, kehitys- ja opetuksen kehittämishanke, jossa tutkimus on luonteeltaan soveltavaa tutkimusta.

Sivustolle

Wiborg.fi

Ruotsinkielisten Viipuri-yhdistysten sivusto Wiborg.fi esittelee ruotsinkielisiä Viipurin historian ja kulttuurin parissa toimivia yhdistyksiä.

Sivustolle

Wiipuri-Yhdistys ry

Wiipuri-Yhdistys ry:n tarkoituksena on toimia Viipurin kaupungin alueella asuneiden ja heidän jälkeläistensä keskinäisenä yhdyssiteenä, koota ja tallettaa Viipurin historiaan liittyvää kulttuuria. Yhdistyksen tehtävänä on vaalia entisen kotiseudun muistoja ja perinteitä ja tukea jäsentensä taloudellista, sosiaalista ja henkistä asemaa.

Sivustolle

Wiipurilainen Osakunta

Helsingin yliopistossa toimivan Wiipurilaisen Osakunnan tarkoituksena on yhdistää eteläkarjalaiset ja siirtokarjalaista sukujuurta olevat ylioppilaat sekä vaalia karjalaista kulttuuria ja Viipurin henkeä. Osakunta pyrkii herättämään osakuntalaisissa kiinnostusta maakunnallisiin, yhteiskunnallisiin ja kansainvälisiin asioihin, edistämään jäsentensä monipuolista, viihtyisää ja kehittävää harrastustoimintaa sekä parantamaan heidän sosiaalisia olojaan.

Sivustolle

Wiipurin arkistoyhdistys ry

Wiipurin arkistoyhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaisen ajan Viipurin kaupungissa ja sen ympäristössä syntyneiden ja eläneiden yksityisten ja yhteisöjen elämää ja toimintaa koskevaa, samoin tämän alueen perinteitä nykyisin vaalivien yksityisten ja yhteisöjen arkistoaineiston luettelointia, kokoamista ja säilyttämistä.

Sivustolle