Yhteisöt

Wiipurilainen Osakunta

Helsingin yliopistossa toimivan Wiipurilaisen Osakunnan tarkoituksena on yhdistää eteläkarjalaiset ja siirtokarjalaista sukujuurta olevat ylioppilaat sekä vaalia karjalaista kulttuuria ja Viipurin henkeä. Osakunta pyrkii herättämään osakuntalaisissa kiinnostusta maakunnallisiin, yhteiskunnallisiin ja kansainvälisiin asioihin, edistämään jäsentensä monipuolista, viihtyisää ja kehittävää harrastustoimintaa sekä parantamaan heidän sosiaalisia olojaan.

Sivustolle

Северные Крепости Выборг – Northern Fortress Vyborg -sivusto

Venäjän- ja englanninkielinen sivusto, joka esittelee Viipuria ja sen historiaa.

Sivustolle

Северный город Выборг

Venäjänkielinen Facebook-ryhmä kaikille Viipurista kiinnostuneille.

Sivustolle