Sireni, Maarit: ”Kodin esineet muistamisen ja identiteetin merkkeinä.” (2021 Viipuri-tutkimuksen päivä)

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran vuotuinen tutkimuspäivä toteutetaan syksyllä 2021 edellisen vuoden tapaan verkkoesitelmien sarjana. Sen teemana on Muistojen Viipuri, muistojen Karjala: näkökulmia sotienjälkeiseen diasporaan, ja esitelmät liittyvät keväällä 2021 ilmestyneeseen toimitteeseen Diasporan Viipuri – muistojen kaupunki sotien jälkeen. Toimite on kuusiosaisen “Viipuri, kulttuurin kaupunki” -kokonaisuuden viimeinen osa.

Esitelmäsarja käynnistyy muistamisen merkityksiä ja menettämisen kokemuksia käsittelevällä johdantoluennolla. Sen jälkeen tarkastellaan eri tieteenalojen ja erilaisten aineistojen kautta sitä, minkälaista oli evakkojen elämä sotienjälkeisessä Suomessa. Esitelmissä kysytään, miten viipurilaisuutta ja karjalaisuutta on muisteltu, pidetty yllä ja muovattu osaksi nykyarkea toisaalta yksilöiden elämässä, toisaalta viipurilaisten ja karjalaisten yhteisöjen toiminnassa. Esille nousevat sekä nuorten että vanhempien sukupolvien näkökulmat, ja esitelmien punaisena lankana kulkevat muistamisen, diasporan, kulttuurisen trauman, nostalgian ja jälkimuistin teemat.

Esitelmäsarjan julkaisuaikataulu:

Ti 7.9.2021 dos. (kulttuuriantropologia, Jyväskylän yliopisto), FT Kristiina Korjonen-Kuusipuro: Muistista, paikan muistamisesta ja menetyksistä

Pe 10.9.2021 dos. (yhteiskuntamaantiede, Itä-Suomen yliopisto) YTT Maarit Sireni: Kodin esineet muistamisen ja identiteetin merkkeinä

Ti 14.9.2021 lehtori, FT Ilkka Kuivalainen: Viipuri-yhteisöjen merkitys viipurilaiselle identiteetille sotien jälkeen

Pe 17.9.2021 yliopistonlehtori (sosiaalipsykologia, Itä-Suomen yliopisto), VTT Eemeli Hakoköngäs: Evakot oppikirjoissa (Oppikirjojen merkitys siirtoväen kuvauksen muovaajina)

Ti 21.9.2021 dos. (teatteritiede, Helsingin yliopisto), FT Pentti Paavolainen: Karjala aiheena Suomen teatterissa

Verkkoesitelmien sarja on hyväksytty Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 ohjelmaan.