Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita 23

Author: Satu Grünthal ja Kristiina Korjonen-Kuusipuro (toim.)
Published: 2021

Diasporan Viipuri – Muistojen kaupunki sotien jälkeen
Toim. Satu Grünthal ja Kristiina Korjonen-Kuusipuro

Talvi- ja jatkosodan myötä luovutetusta Karjalasta pakeni noin 407 000 evakkoa muualle Suomeen, ja Viipurin kaupungista sekä maalaiskunnasta lähteneet muodostivat tästä siirtoväestä runsaan viidesosan. Alkoi hajaannuksen eli diasporan aika, jolloin menetetyn kotiseudun perinteitä, tapoja ja historiaa sekä omaa kulttuurista identiteettiä alettiin vaalia ja toteuttaa uusissa oloissa ja ristiriitojen paineissa.

Antologia Diasporan Viipuri – Muistojen kaupunki sotien jälkeen tarkastelee, millaiseksi viipurilaisuus muodostui ja miten se on ilmennyt sotienjälkeisinä vuosikymmeninä aina 2020-luvulle saakka. Diasporan kokemukseen kuuluu eläminen yhtä aikaa menetetyssä todellisuudessa ja nykyisyydessä, ja yhteisölliset muistot ovat silta kadotetusta tähän hetkeen. Toimitteen keskeisenä teemana onkin, kuinka menneisyys ja nykyisyys yhdistyvät toisiinsa ja miten muisti peilaa ja säilyttää menetettyä. Monitieteisen kokonaisuuden lähtökohtia ovat diasporan, kulttuurisen trauman, nostalgian ja jälkimuistin käsitteet, ja mukana on myös venäläinen näkökulma.

Teos sisältää seuraavat tutkimusartikkelit:

Pentti Paavolainen: Karjala kulttuurisena traumana Suomen teatterissa

Jani Karhu: ”Maailma jota ei enää ole – vaikka onkin.” Viipurin
kaupunkitila ja menneisyys suomalaisissa ja venäläisissä tulkinnoissa

Maarit Sireni: Pala Viipuria uuteen kotiin

Reija Eeva: Viipurin pienoismallin merkitykset

Outi Fingerroos: Tiedonarkeologisia pohdintoja Viipurin vuoden 1918 haudatuista muistoista

Eemeli Hakoköngäs: Karjalan evakot Suomen historian oppikirjoissa: kolme näkökulmaa 1940-luvulta 2010-luvulle

Chloe Wells: Suomalaisnuorten Viipuri-käsityksiä ryhmäkeskusteluissa

Evgeny Manzhurin: Nostokurjista kruunuihin – Heraldiikka ja sen merkitykset neuvostoajan Viipurissa ja sen jälkeen

H. K. Riikonen: Ruotsinkieliset kirjailijat Karjalassa ja Viipurissa:
aikalaishavaintoja ja nostalgia

Teos sisältää myös seuraavat tietolaatikot ja katsaukset:

Anu Koskivirta: Haarautunut evakkotie – viipurilaisten organisaatioiden uudet kotipaikat

Mikko Kohvakka: Joensuuhun, Kotkaan, Lappeenrantaan, Turkuun vai takaisin Viipuriin? Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura sotien jälkeisessä Suomessa

Susanna Niiranen: Viipurilainen musiikkielämä Savonlinnassa

Petri Karonen & Anu Koskivirta: Arno Tuurna – uusmaalaisesta ylioppilaasta karjalaiseksi heimopäälliköksi

Jari Salminen: Jouko Teperin opettajantyö viipurilaisuuden ja karjalaisuuden vaalijana sotienjälkeisessä Suomessa

Pirja Hyyryläinen: Facebook viipurilaisten muistin paikkana

Satu Grünthal: Viipuri-kirjallisuus diasporan aikana

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita -sarja perustettiin 1975 Viipuria koskevan tiedon julkaisukanavaksi. Sittemmin tieteelliseksi muuttuneessa sarjassa julkaistaan artikkeleita erityisesti historian, kirjallisuuden ja taiteiden tutkimuksen aloilta. Sarjan osat 18–23 muodostavat kaupungin kulttuurihistoriaan keskittyvän Viipuri, kulttuurin kaupunki -nimisen kokonaisuuden.

ISBN 978-952-69280-7-4 (sid.)
ISSN: 1236–4304 (sarja)
356 sivua, 14 värikuvaa

Kirjaa myy Tiedekirja hintaan 34,- euroa.

Kirjallisuusviite

Grünthal, Satu & Korjonen-Kuusipuro, Kristiina (toim.) (2021). Diasporan Viipuri – Muistojen kaupunki sotien jälkeen. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita 23. Helsinki: VSKS.