Viipurin 1600-luvun jälkipuoliskon profaani esinekulttuuri

Paula Mäkelän ja Hanna Pirisen artikkeli on ilmestynyt vuonna 2017 Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteessa 19 Arki, kirkko, artefakti. Viipurin kulttuurihistoriaa Ruotsin ajalla (n. 1300–1710). Mäkelän ja Pirisen artikkeli täsmentää kuvaa viipurilaisesta profaanista esinekulttuurista 1600-luvun jälkipuoliskolla lähteiden ja vertailevan tarkastelun avulla.

Antologiassa Arki, kirkko, artefakti eri tieteenalojen asiantuntijat käsittelevät monikulttuurisen ja -kielisen Viipurin historiaa niin henkisen kuin materiaalisen kulttuurin näkökulmista keskiajalta 1700-luvun alkuun. Aiheet liittyvät kirkolliseen ja sivistyselämään, hengellisiin ja maallisiin instituutioihin ja organisaatioihin sekä arjen esineelliseen maailmaan aina yksittäisiin viipurilaisiin toimijoihin asti.

Kirjallisuusviite

Mäkelä, Paula & Pirinen Hanna (2017). Viipurin 1600-luvun jälkipuoliskon profaani esinekulttuuri. Teoksessa Karonen, Petri & Paavolainen, Pentti, & Supponen, Sanna (toim.). Arki, kirkko, artefakti. Viipurin kulttuurihistoriaa Ruotsin ajalla (n. 1300–1710). Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 19. Helsinki: VSKS.