Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 19

Author: Petri Karonen, Pentti Paavolainen & Sanna Supponen (toim.)
Published: 2017

Arki, kirkko, artefakti. Viipurin kulttuurihistoriaa Ruotsin ajalla (n. 1300–1710)

Toim. Petri Karonen, Pentti Paavolainen ja Sanna Supponen

Viipurin linna ja sen suojiin rakentunut kaupunki olivat sekä aikalaisille että myöhemmin suomalaisten itseymmärrykselle keskeisiä paikkoja. Antologiassa Arki, kirkko, artefakti eri tieteenalojen asiantuntijat käsittelevät monikulttuurisen ja -kielisen Viipurin historiaa niin henkisen kuin materiaalisen kulttuurin näkökulmista keskiajalta 1700-luvun alkuun. Aiheet liittyvät kirkolliseen ja sivistyselämään, hengellisiin ja maallisiin instituutioihin ja organisaatioihin sekä arjen esineelliseen maailmaan aina yksittäisiin viipurilaisiin toimijoihin asti.

Tekstejä yhdistää pyrkimys sekä ymmärtää että selittää tutkittavia ilmiöitä. Yksittäiset ja kollektiiviset toimijat liitetään laajempaan kokonaisuuteen, jonka tässä tapauksessa muodostaa yhtäältä paikallisesti Viipurin linna ja kaupunkiyhteisö ja toisaalta yhteisöjä ympäröivä ja aikakaudella Itämeren piirissä voimakkaasti vahvistunut ruotsalainen valtiovalta.

Antologian monitieteinen kirjoittajaryhmä koostuu arkeologian, histo­riantutkimuksen, kirkkohistorian, taidehistorian ja teatteritieteen asiantuntijoista. Antologian toimittaja Petri Karonen toimii Suomen historian professorina Jyväskylän yliopistossa.

Artikkelit:

PETRI KARONEN
Viipurin neljä vuosisataa

JYRKI KNUUTILA & MARKUS HIEKKANEN
Viipurin kirkollinen elämä ja sen vaikutus kirkolliseen kulttuuriin 1200-luvun lopusta vuoteen 1710

SIMO HEININEN
Viipurin lukion lehtorit 1641–1710

TUIJA LAINE
Viipurin kirjallinen kulttuuri vuoteen 1710

PAULA MÄKELÄ & HANNA PIRINEN
Viipurin 1600-luvun jälkipuoliskon profaani esinekulttuuri

VISA IMMONEN
Viipurin kultasepät ja ylellisyyskulutus keskiajalta 1700-luvun alkuun

KUSTAA H. J. VILKUNA
Seikkailija Paul Moij. Viipurin valta- ja vastakulttuurit 1600-luvun jälkipuoliskolla

 

Painettua kirjaa myy: Tiedekirja

ISBN 978-952-67216-4-4 (painettu)

ISBN 978-952-67216-5-1 (PDF)

ISSN 1236-4304 (painettu)

ISSN 2669-915X (verkkojulkaisu)

 

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita -sarja perustettiin 1975 Viipuria koskevan tiedon julkaisukanavaksi. Sarjassa julkaistaan tieteellisten käytäntöjen mukaista uusinta tutkimusta eri tieteenaloilta, pääpainona historian, kirjallisuuden ja taiteiden tutkimus. Sarjan osat 18–22 muodostavat kaupungin kulttuurihistoriaan keskittyvän kokonaisuuden Viipuri, kulttuurin kaupunki.

 

 

 

 

Kirjallisuusviite

Karonen, Petri & Paavolainen, Pentti, & Supponen, Sanna (toim.) (2017). Arki, kirkko, artefakti. Viipurin kulttuurihistoriaa Ruotsin ajalla (n. 1300–1710). Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 19. Helsinki: VSKS.