Talouden ehdoilla: aineellisen ja henkisen kulttuurin vuorovaikutus Viipurissa 1500–1600-luvuilla

Petri Karosen artikkeli on ilmestynyt vuonna 2016 Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteessa 18 Muuttuvien tulkintojen Viipuri. Karonen tarkastelee artikkeleissaan Viipurin aineellisen ja henkisen kulttuurin vuorovaikutusta Vaasa-kaudelta aina suurvaltakauden lopulle (n. 1520–1710).

Muuttuvien tulkintojen Viipuri päivittää käsityksiä Viipurin monimuotoisesta kulttuurielämästä ja historiankirjoituksesta uuden ajan alusta kuluvan vuosituhannen puolelle saakka. Kokoelman kirjoittajat ovat Viipurin historian asiantuntijoita, jotka edustavat alan uusinta tutkimusta.

Kirjallisuusviite

Karonen, Petri (2016). Talouden ehdoilla: aineellisen ja henkisen kulttuurin vuorovaikutus Viipurissa 1500–1600-luvuilla. Teoksessa Koskivirta, Anu & Paavolainen, Pentti & Supponen, Sanna (toim.). Muuttuvien tulkintojen Viipuri. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 18. Helsinki: VSKS.