Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 18

Author: Anu Koskivirta & Pentti Paavolainen & Sanna Supponen (toim.)
Published: 2016

Muuttuvien tulkintojen Viipuri

Toim. Anu Koskivirta, Pentti Paavolainen ja Sanna Supponen

Viipuri oli vuosisatojen ajan yksi Suomen alueen merkittävimmistä kaupungeista. Ruotsin aikana se oli Karjalan, Suomen ja Ruotsin valtakunnan lukko, 1700-luvulla taas baltiansaksalainen provinssikeskus ja samalla 1900-luvulle saakka Venäjän keisarikunnan pääkaupungin, Pietarin portti. Viipurin ruotsinkielisille kaupunki edusti vuosisataista ruotsalaista perintöä. “Karjalaisten kaupungiksi” Viipuri nousi vasta suomalaisen kulttuurin kukoistaessa siellä autonomian ajan lopulta itsenäisyyden ajan alkuvuosikymmeniin. Neuvostoliitolle luovuttamisen jälkeen uudet vallanpitäjät puolestaan loivat Viipurista mielikuvaa ”vanhana venäläisenä kaupunkina”, joka nykyisellä Venäjällä saa kuitenkin edustaa taas läntisyyttä.

Vallanpitäjien vaihtuminen tekee Viipurista kiinnostavan kohteen historiografiselle ja kulttuurihistorialliselle tarkastelulle.  Muuttuvien tulkintojen Viipuri päivittää käsityksiä Viipurin monimuotoisesta kulttuurielämästä ja historiankirjoituksesta uuden ajan alusta kuluvan vuosituhannen puolelle saakka. Kokoelman kirjoittajat ovat Viipurin historian asiantuntijoita, jotka edustavat alan uusinta tutkimusta.

Artikkelit:

ANU KOSKIVIRTA, PENTTI PAAVOLAINEN, SANNA SUPPONEN

Viipurin historiankirjoitus: politiikkaa, teemoja ja aukollisuuksia

PETRI KARONEN
Talouden ehdoilla: aineellisen ja henkisen kulttuurin vuorovaikutus Viipurissa 1500–1600-luvuilla

CHARLOTTA WOLFF
Liike- ja kulttuurielämän väliset yhteydet 1800-luvun ja 1900-luvun alun Viipurissa

PENTTI PAAVOLAINEN
Kielisuhteiden muutos Viipurin teatterissa, oopperassa ja musiikkielämässä

PENTTI PAAVOLAINEN
Valistuskirjoista muistelmiin: Viipurin kirjallisia sukupolvia

ANU KOSKIVIRTA
Pastori-kirjailija K. H. J. Ignatius (1809–1856): Viipurin fennomanian tuntematon keskushenkilö

OLLI MATIKAINEN
Sanomalehti Otavan radikaali kausi (1860–1863)

ILKKA MÄKINEN
Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura ja pitäjänkirjastojen perustamisaalto

TEEMU KESKISARJA
Ernst Löfström (1865–1937): unohdettu Viipurin valtaaja

MARTTI TURTOLA
Viipuri ja sen linnoitukset puolustuksen symboleina

RAINER KNAPAS
Viipurin kulttuurielämä Vanhan Suomen aikana: historiankirjoitusta ja tutkimusideoita

YURY SHIKALOV
Viipuri 1940-luvulta 2000-luvulle: neuvostoliittolainen, suomalainen, venäläinen

Painettua kirjaa myy: Tiedekirja

ISBN 978-952-67216-2-0 (painettu)

ISBN 978-952-67216-3-7 (Toimite 18, PDF)

ISSN 1236-4304 (painettu)

ISSN 2669-915X (verkkojulkaisu)

 

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita -sarja perustettiin 1975 Viipuria koskevan tiedon julkaisukanavaksi. Sarjassa julkaistaan tieteellisten käytäntöjen mukaista uusinta tutkimusta eri tieteenaloilta, pääpainona historian, kirjallisuuden ja taiteiden tutkimus. Sarjan osat 18–22 muodostavat kaupungin kulttuurihistoriaan keskittyvän kokonaisuuden Viipuri, kulttuurin kaupunki.

Kirjallisuusviite

Koskivirta, Anu & Paavolainen, Pentti & Supponen, Sanna (toim.) (2016). Muuttuvien tulkintojen Viipuri. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 18. Helsinki: VSKS.