Muinaismuistojen valvonta Viipurissa

Otto-I. Meurmanin artikkeli on ilmestynyt vuonna 1978 teoksessa Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 3.

Otto-I. Meurman esittelee artikkelissaan Viipurin muinaismuistojen valvontatoiminnan perustamista ja vakiintumista 1920-luvulta alkaen. Asemakaava-arkkitehti Otto-I. Meurman nimitettiin sivutoimisena kaupungin ensimmäiseksi muinaismuistojen valvojaksi kesäkuussa 1927. Ensimmäisiin tehtäviin kuului keskiaikaisten luonnonkivestä rakennettujen talojen mittaaminen ja piirrustusten laatiminen. Myöhemmin mittaus- ja inventaariotoiminta uloitettiin myös kaupunginmuureihin ja kellareihin. Muinaistieteellinen toimikunta huolehti myös muista muinaismuistoihin liittyvistä tehtävistä; esimerkiksi jatkosodan aikana toimikunta järjesti kaupungin vanhimpien osien dokumentoinnin valokuvaamalla.

Kaikkia Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteiden 1 ja 3 – 15 kirjoittajia ei ole onnistuttu tavoittamaan toimitteiden digitaalisen julkaisun yhteydessä. Jos koet, että sinun tai läheisesi tekijänoikeuksia on loukattu, otathan yhteyttä osoitteeseen viipuriportaali@gmail.com, niin poistamme artikkelin sivustolta.

Kirjallisuusviite

Meurman, Otto-I. (1978). Muinaismuistojen valvonta Viipurissa. Teoksessa Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 3. Helsinki: VSKS.