Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 3

Author: Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura
Published: 1978

Toimitteessa numero 3 on runsaasti artikkeleita sekä muisto- ja onnittelukirjoituksia seuran toimijoille. Eräs toimitteen teema on koulutushistoria, josta kirjoittavat Sulo Haltosen artikelissaan “Erään inkeriläisen alkeiskoulun vaiheita” ja Viljo Nissilä artikelissaan “Sunnuntaikouluista ammattikouluihin”. Nissilä on kirjoittanut myös Viipurista nimistön valossa keskittyen erityisesti maantieteelliseen ja kaupungin historiaan liittyvään nimistöön. Toinen teema on itsenäisyyden ajan alun haasteet, johon pureudutaan O.-I. Meurmanin selostuksessa kuinka muinaismuistojen valvonta järjestettiin itsenäisyyden ajan alun Viipurissa, jossa historiallisia kerrostumia on runsaasti, sekä Reino Vornasen tekstissä “Itsenäisyyden ajan kunnallistekniikkaa Viipurissa”.

Lisäksi Toimite sisältää Aarni Erä-Eskon kirjoituksen “9.-13. vuosisadan slaavilais-karjalaisista kulttuurisuhteista“; Aarne Huuhkosen pienoiselämänkerran koskien runoilija Aleksanteri Rahkosta; David Kaijasen tutkielman Viipurin linnoitustöitä 1800-luvun puolivälissä;  Alpo Salmelan muistelon “Asuinlähiömme Loikkanen Viipurissa”, joka keskittyy erityisesti esikaupunkien kehitykseen. Toimitteessa on myös pienoishistoriikit Mauno Aallolta Viipurin taiteilijaseurasta 1930-luvulla, Erik Elfströmiltä Elftrömin kelloseppäsuvusta Viipurissa ja Taavetti Häyriseltä Viipuri taideteollisuusyhdistyksestä.

Sisällys:

AARNI ERÄ-ESKO
9.-13. vuosisadan slaavilaiskarjalaisista kulttuuriolosuhteista

SULO HALTSONEN
Erään inkeriläisen alkeiskoulun vaiheita

AARNE HUUSKONEN
Aleksanteri Rahkonen, karjalainen runoilija

D. KAIJANEN
Viipurin linnoitustyöt 1850–70 luvulla

OTTO-I. MEURMAN
Muinaismuistojen valvonta Viipurissa

VILJO NISSILÄ
Sunnuntaikoulusta ammattikouluihin

VILJO NISSILÄ
Viipuri nimistön valossa

ALPO SALMELA
Asumalähiömme Loikkanen Viipurissa

REINO VORNANEN
Itsenäisyydenajan kunnallistekniikkaa Viipurissa

ERKKI HÄMÄLÄINEN
Vilho (Ville) Teivonen, in memoriam

ERKKI TYNKKYNEN
Aarne Huuskonen 80-vuotias

AARNE HUUSKONEN
Viljo Nissilä 75-vuotias

ERKKI RAUTVUORI
Erkki Tarvonen 70-vuotias

MAUNO AALTO
Viipurin taiteilijaseura v. 1930–1939 Viipurissa

ERIK ELFSTRÖM
Elfströmin kelloseppäsuku ja kelloliike v. 1771–1943 Viipurissa

TAAVETTI HÄYRINEN
Viipurin taideteollisuusyhdistys

 

Painos myyty loppuun. 

ISBN 951-95402-3-7 (painettu)

ISSN 1236-4304 (painettu)

ISSN 2669-915X (verkkojulkaisu)

Kaikkia Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteiden 1 ja 3 – 15 kirjoittajia ei ole onnistuttu tavoittamaan toimitteiden digitaalisen julkaisun yhteydessä. Jos koet, että sinun tai läheisesi tekijänoikeuksia on loukattu, otathan yhteyttä osoitteeseen viipuriportaali@gmail.com, niin poistamme artikkelin sivustolta.

Kirjallisuusviite

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 3 (1978). Helsinki: VSKS.