Monikulttuurisuuden aika Viipurissa

Author: Pentti Paavolainen & Sanna Supponen
Published: 2013

Pentti Paavolaisen ja Sanna Supposen johdantoartikkeli on ilmestynyt vuonna 2013 VSKS:n Toimitteessa 17 Monikulttuurisuuden ajan Viipuri. Paavolainen ja Supponen johdattavat artikkelissaan Toimitteen 17 monikulttuurisuuden teemaan ja esittelevät artikkelien kirjoittajat.

Saksa, ruotsi, venäjä ja suomi – Viipurin neljä kieltä – ja niiden puhujat tekivät Viipurista ainutlaatuisen kaupungin Suomessa. Toisaalta monikulttuurisuus on ristiriitainen käsite myös Viipurissa. Näihin teemoihin paneudutaan VSKS:n Toimitteita 17 neljässä Viipurin monikulttuurisuutta käsittelevästä artikkelissa.

Kirjallisuusviite

Paavolainen, Pentti & Supponen Sanna (2013). Monikulttuurisuuden aika Viipurissa. Teoksessa Paavolainen, Pentti & Supponen Sanna (toim.). Monikulttuurisuuden ajan Viipuri. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 17. Helsinki: VSKS.