Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 17

Author: Pentti Paavolainen & Sanna Supponen (toim.)
Published: 2013

Monikulttuurisuuden ajan Viipuri

Toim. Pentti Paavolainen ja Sanna Supponen

Saksa, ruotsi, venäjä ja suomi – Viipurin neljä kieltä – ja niiden puhujat tekivät Viipurista ainutlaatuisen kaupungin Suomessa. Toisaalta monikulttuurisuus on ristiriitainen käsite myös Viipurissa. Näihin teemoihin paneudutaan VSKS:n Toimitteita 17 neljässä Viipurin monikulttuurisuutta käsittelevästä artikkelissa, jotka on tehty Viipuri-tutkimuksen päivän 7.9.2012 alustusten pohjalta.

Artikkelit:

PENTTI PAAVOLAINEN & SANNA SUPPONEN
Monikulttuurisuuden aika Viipurissa

ROBERT SCHWEITZER
Saksalainen Viipuri

PIIA EINONEN
Venäläiset Viipurissa: kielellisiä, kansallisia ja kulttuurisia
ristiriitoja 1800-luvun alkupuolella

MARIKA TANDEFELT
Viipurinruotsalaiset

YRJÖ KAUKIAINEN
Viipurin suomalaistuminen

 

Teos on saatavilla vain PDF:nä.

ISSN 1236-4304 (painettu sarja; PDF)

ISSN 2669-915X (verkkojulkaisu)

Kirjallisuusviite

Paavolainen, Pentti & Supponen Sanna (toim.) (2013). Monikulttuurisuuden ajan Viipuri. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 17. Helsinki: VSKS.