Liike- ja kulttuurielämän väliset yhteydet 1800-luvun ja 1900-luvun alun Viipurissa

Charlotta Wolffin artikkeli on ilmestynyt vuonna 2016 Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteessa 18 Muuttuvien tulkintojen Viipuri. Kirjoittaja käsittelee artikkelissaan liike- ja kulttuurielämän välisiä yhteyksiä Viipurissa, toisin sanoen talouseliitin roolia kulttuuripiireissä, kulttuuria tuottavien ja sitä rahoittavien tahojen vuorovaikutusta sekä yksityisen pääoman merkitystä esimerkiksi museoiden ja taidekoulujen perustamiselle.

Muuttuvien tulkintojen Viipuri päivittää käsityksiä Viipurin monimuotoisesta kulttuurielämästä ja historiankirjoituksesta uuden ajan alusta kuluvan vuosituhannen puolelle saakka. Kokoelman kirjoittajat ovat Viipurin historian asiantuntijoita, jotka edustavat alan uusinta tutkimusta.

Kirjallisuusviite

Wolff, Charlotta (2016). Liike- ja kulttuurielämän väliset yhteydet 1800-luvun ja 1900-luvun alun Viipurissa. Teoksessa Koskivirta, Anu & Paavolainen, Pentti & Supponen, Sanna (toim.). Muuttuvien tulkintojen Viipuri. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 18. Helsinki: VSKS.