Lähdekokoelmat

Selvitys Viipuriin ja Viipurin maalaiskuntaan liittyvistä muistitietoaineistoista

Vuonna 2017 VSKS teetti selvityksen Viipuriin ja Viipurin maalaiskuntaan liittyvistä äänite- ja tekstimuodossa olevista muistitietoaineistoista. Muistitietoaineistoa on talletettu SKS:n, SLS:n, Kotuksen, Eduskunnan, Arkkitehtuurimuseon, Teatterimuseon ja Wiipurilaisen osakunnan arkiston sekä Ylen Elävän arkiston, Kansan Arkiston, Työväen Arkiston, Kansalliskirjaston, Kansallisarkisto, Helsingin yliopiston suomen kielen arkistoon, Turun yliopiston lauseopin arkiston, Helsingin yliopiston arkiston, Marttaliiton, Etelä-Karjalan museon äänitearkiston, Lahden taidemuseon arkiston ja Lahden konservatorion kirjaston kokoelmiin. Muistitietoaineistoa on niinikään yksityishenkilöiden hallussa. Selvityksen on tehnyt Noora Hirvelä. Selvitys on saatavissa kysyttäessä viipuriportaali@gmail.com.

Vanhan Suomen arkistolähteitä (Arkistojen portti)

Kansallisarkiston ylläpitämä Arkistojen portin sivu esittelee Vanhaan Suomeen liittyviä arkistolähteitä. Vanhalla Suomella viitataan Uudenkaupungin rauhassa (1721) ja Turun rauhassa (1743) Venäjään liitettyihin, vuonna 1812 Suomen suuriruhtinaskuntaan yhdistettyihin alueisiin.

Sivustolle

Ylen Elävä arkisto

Ylen Elävä arkisto sisältää Ylen tuottamaa audiovisuaalista materiaalia vuosien varrelta. Hakusanalla Viipuri sivustolta löytyy paljon Viipuriin liittyvää sisältöä.

Sivustolle