Lähdekokoelmat

Luovutetun Karjalan arkistolähteitä (Arkistojen portti)

Kansallisarkiston ylläpitämä Arkistojen portin sivu esittelee luovutettuun Karjalaan liittyviä arkistolähteitä ja näiden säilytyspaikkoja.

Sivustolle

Museoviraston Kulttuuriympäristön palveluikkuna

Kulttuuriympäristön palveluikkuna tuo  Museoviraston ylläpitämän muinaisjäännösrekisterin kaikkien saataville. Rekisteri sisältää perustiedot Manner-Suomen kiinteistä, muinaismuistolain rauhoittamista muinaisjäännöksistä ja tietoja muista arkeologisista kohteista. Tietoa on löydettävistä myös Suomen entisillä alueilla olevista kohteista. Kohteisiin on linkitetty tietoja myös niihin liittyvistä tutkimuksista ja löydöistä. Rekisteriä päivitetään jatkuvasti.

Sivustolle

Sampo-tietokantapalvelu

Sampo on Karjalan Sivistysseuran perustama juuriltaan karjalaisista suvuista ja Karjalan historiasta kiinnostuneille suunnattu tietokantapalvelu. Tietokantaan on koottu KSS:n hallussa olevaa tietoa ja asiakirjoja. Aineisto keskittyy KSS:n perinteisille toiminta-alueille Vienan Karjalaan, Raja-Karjalaan ja Aunukseen.

Tietokantapalveluun

Selvitys Viipuriin ja Viipurin maalaiskuntaan liittyvistä muistitietoaineistoista

Vuonna 2017 VSKS teetti selvityksen Viipuriin ja Viipurin maalaiskuntaan liittyvistä äänite- ja tekstimuodossa olevista muistitietoaineistoista. Muistitietoaineistoa on talletettu SKS:n, SLS:n, Kotuksen, Eduskunnan, Arkkitehtuurimuseon, Teatterimuseon ja Wiipurilaisen osakunnan arkiston sekä Ylen Elävän arkiston, Kansan Arkiston, Työväen Arkiston, Kansalliskirjaston, Kansallisarkisto, Helsingin yliopiston suomen kielen arkistoon, Turun yliopiston lauseopin arkiston, Helsingin yliopiston arkiston, Marttaliiton, Etelä-Karjalan museon äänitearkiston, Lahden taidemuseon arkiston ja Lahden konservatorion kirjaston kokoelmiin. Muistitietoaineistoa on niinikään yksityishenkilöiden hallussa. Selvityksen on tehnyt Noora Hirvelä. Selvitys on saatavissa kysyttäessä viipuriportaali@gmail.com.

SukuHaku-verkkopalvelu

SukuHaku on Suomen Sukututkimusseuran ylläpitämä verkkopalvelu, jonka avulla voi tehdä hakuja suomalaisiin sukututkimuksen aineistoihin. Palvelun kautta pääsee käsiksi esimerkiksi digitoituun kirjallisuuteen, arkistoaineistojen ja julkaisujen hakemistoihin sekä merimies-, nimenmuutos- ja hautakivitietokantoihin.

Sivustolle

Vanhan Suomen arkistolähteitä (Arkistojen portti)

Kansallisarkiston ylläpitämä Arkistojen portin sivu esittelee Vanhaan Suomeen liittyviä arkistolähteitä. Vanhalla Suomella viitataan Uudenkaupungin rauhassa (1721) ja Turun rauhassa (1743) Venäjään liitettyihin, vuonna 1812 Suomen suuriruhtinaskuntaan yhdistettyihin alueisiin.

Sivustolle

Viipurin evakkoyritykset -tietokanta

Wiipuri.fi-sivustolla julkaistu Viipurin evakkoyritykset -tietokanta sisältää tietoja Viipurissa perustetuista ja toimintaansa Suomen uusien rajojen sisällä jatkaneista yrityksistä. Yritysten yhteydessä on lyhyet kuvaukset yritysten historiasta. Tietokannan on kerännyt FT Tuomas Möttönen ja sitä täydennetään käyttäjien antamilla tiedoilla.

Tietokantaan

Ylen Elävä arkisto

Ylen Elävä arkisto sisältää Ylen tuottamaa audiovisuaalista materiaalia vuosien varrelta. Hakusanalla Viipuri sivustolta löytyy paljon Viipuriin liittyvää sisältöä.

Sivustolle