Viipurinruotsalaiset

Marika Tandefeltin artikkeli on ilmestynyt vuonna 2013 VSKS:n Toimitteessa 17 Monikulttuurisuuden ajan Viipuri. Marika Tandefelt käsittelee artikkelissaan Viipurinruotsalaisia. Tandefelt tarkastelee ruotsin kielen historiaa Viipurissa, ruotsinkielisten viipurilaisten perheiden kielenkäyttöä ja monikielisyyttä sekä omaperäistä paikallista puhekieltä, wiborskaa.

Saksa, ruotsi, venäjä ja suomi – Viipurin neljä kieltä – ja niiden puhujat tekivät Viipurista ainutlaatuisen kaupungin Suomessa. Toisaalta monikulttuurisuus on ristiriitainen käsite myös Viipurissa. Näihin teemoihin paneudutaan VSKS:n Toimitteita 17 neljässä Viipurin monikulttuurisuutta käsittelevästä artikkelissa.

Kirjallisuusviite

Tandefelt, Marika (2013). Viipurinruotsalaiset. Teoksessa Paavolainen, Pentti & Supponen Sanna (toim.). Monikulttuurisuuden ajan Viipuri. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 17. Helsinki: VSKS.