Viipurin suomalaistuminen

Yrjö Kaukiaisen artikkeli on ilmestynyt vuonna 2013 VSKS:n Toimitteessa 17 Monikulttuurisuuden ajan Viipuri. Yrjö Kaukiaisen artikkelin aiheena on Viipurin suomalaistumista, jota Kaukiainen tarkastelee väestöllisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta ottaen huomioon myös kaupungin poliittisen ja aatteellisen kehityksen.

Saksa, ruotsi, venäjä ja suomi – Viipurin neljä kieltä – ja niiden puhujat tekivät Viipurista ainutlaatuisen kaupungin Suomessa. Toisaalta monikulttuurisuus on ristiriitainen käsite myös Viipurissa. Näihin teemoihin paneudutaan VSKS:n Toimitteita 17 neljässä Viipurin monikulttuurisuutta käsittelevästä artikkelissa.

Kirjallisuusviite

Kaukiainen, Yrjö (2013). Viipurin suomalaistuminen. Teoksessa Paavolainen, Pentti & Supponen Sanna (toim.). Monikulttuurisuuden ajan Viipuri. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 17. Helsinki: VSKS.