Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 8

Toimitteessa 8 on mukana kotimaisten kirjoittajien lisäksi myös artikkeli V.A. Tjulenevilta, joka esittelee muun muassa neuvostoliittolaisten Viipurissa tekemien kaivausten tuloksia artikkelissa Viipurin arkeologisen tutkimuksen tuloksia. O.-I. Meurman valoittaa muun muassa kokemuksiensa puolesta Harald Öhquistin elämää ja Viipurin asemakaavoitusta. Alpo Salmela on tutkinut entistä asuinaluettaan Loikkaista ja sen asukkaita. Pääosan teoksesta käsittää V. Erkamon laudatur-tutkielma eläinlääketieteestä koskien Isojen petoeläinten esiintymistä Viipurin läänissä vuosina 1856-1937 etupäässä virallisen tapporahatilaston mukaan.

Sisällys:

V. A. TJULENEV

Viipurin arkeologisen tutkimuksen tuloksia

OTTO-I. MEURMAN

Wiipurin linnanherra jääkärikenraaliluutnantti Harald Öhquist

ALPO SALMELA

Loikkasesta ja sen asukkaista

V. ERKAMO

Isojen petoeläinten esiintymisestä Viipurin läänissä vuosina 1856-1937 etupäässä virallisten tapporahatilastojen mukaan

OTTO-I. MEURMAN

Katsaus Viipurin asemakaavoitukseen

Painos myyty loppuun. Tullaan julkaisemaan PDF:nä.

ISBN 951-95402-8-8 (sid.)

 

Kirjallisuusviite

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 8 (1987). Helsinki: VSKS.