Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 6

Helsinki: 1983.

ISBN: 951-95402-6-1 (sid.)

284 sivua, kuva- ja karttaliitteet.

Toimitteessa 6 on kaksi laajaa tulkielmaa Otto.-I. Meurmanin Viipurin kirkot ja Viljo Nissilän Kulttuuri elämää sotavuosina 1939-44 Viipurissa. Lisäksi se sisältää lyhyempiä katsauksia ja historiikkejä keskittyen erityisesti Torkkelin killan 50-vuotiaaseen historiaan sekä alayhdistysten historioihin. Muina aiheina ovat Viipurin Suomalaisen lyseon vaiheet, Terveydenhoidon historia Viipurissa keskiajalta itsenäisyyden ajalle ja Viipurin naisten liikuntaharratukset .

Sisällys:

OTTO-I. MEURMAN
Viipurin kirkot

VILJO NISSILÄ
Kulttuurielämää sotavuosina 1939–1944 Viipurissa

Viljo Nissilä 80-vuotias
KYLLIKKI WIKSTRÖM

Torkkelin Kilta 50 vuotta

OTTO-I. MEURMAN JA KERTTU HELLEVAARA
Torkkelin Killan perustaja- ja ensimmäisen hallituksen jäseniä

KAINO KAUKINEN
Torkkelin Killan Turun osasto

PENTTI ERKAMO
Torkkelin Killan Lahden alaosasto

KIRSTI SALONEN
Torkkelin Killan Hämeenlinnan alaosasto

ERKKI RAUTVUORI
Viipurin suomalaisen lyseon vaiheita

AILI JÄÄSKELÄINEN
Terveydenhoidon historiaa Viipurissa

ELLI KARVINEN
Viipurin naisten liikuntaharrastuksista

TOIVO VALTAVUO
Puhe Viipurin kaupungin hoitokunnan lopettajaiskokouksessa 30.12.1948 Helsingissä

 

Painos myyty loppuun. Tullaan julkaisemaan PDF:nä.

Kirjallisuusviite

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 6 (1983). Helsinki: VSKS.