Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita 25

Author: Ville Kivimäki ja Tanja Vahtikari (toim.)
Published: 2023

Eurooppalainen kaupunkikohtalo: Viipuri toisessa maailmansodassa
Toim. Ville Kivimäki ja Tanja Vahtikari

Kirjaa myy Tiedekirja.

Viipurilaiset joutuivat toisessa maailmansodassa kokemaan raskaat ilmapommitukset, evakuoinnit ja sodan arjen pahoin tuhoutuneessa kaupungissa. Viipuri vaihtoi kolmesti omistajaa, ja sen sota-ajan asujaimistoon kuuluivat suomalaissiviilien lisäksi sotilaat, sotavangit ja neuvostokansalaiset. Kaupungin kohtalot olivat monin tavoin poikkeuksellisia Suomessa, mutta yleisiä muualla Euroopassa vuosina 1939–1945. Vaikka Viipuri ja sen linna olivat sota-ajan Suomessa voimakkaita kansallisia symboleita, itse viipurilaisten kokemukset ovat olleet ristiriitaisempia ja vähemmän tunnettuja.

VSKS:n toimite 25 paneutuu Viipurin historiaan suomalaisena ja eurooppalaisena kaupunkikohtalona toisessa maailmansodassa. Kirjan kolme osaa keskittyvät viipurilaisten arkeen ja kokemushistoriaan poikkeusoloissa, sota-ajan kaupungin tilalliseen ja kuvalliseen historiaan sekä Viipuriin kulttuuristen merkitysten tihentymänä. Viipurin kaupungin ja kaupunkilaisten kautta katsottuna talvi- ja jatkosodan tuttu historiakertomus näyttäytyy uudessa valossa.

Teos sisältää seuraavat tutkimusartikkelit:

Ville Kivimäki: Sotavuosien monta Viipuria – Rakenteet, ihmiset ja ylirajaiset yhtymäkohdat

Hannu Heikkilä: Kirjeitä sotien Viipurista ja evakosta – Viipurilaisen siviiliväestön aikalaiskokemuksia sodan jaloissa 1939–1944

Ida Suolahti: Vankien kaupunki – Neuvostosotavangit jatkosodan Viipurissa

Tanja Vahtikari: Valokuvaus kaupunkitilan merkitysten rakentajana – Aukusti Tuhkan valokuvien Viipuri jatkosodan aikana ja 1950-luvun alussa

Yury Shikalov: Kaunisteltu todellisuus – Viipuri neuvostoliitolaisissa valokuvissa sodan aikana ja pian sodan jälkeen

Tuomas Tepora: Karjalaisten kaupunki, skandinaavinen etuvartio ja venäläinen linnoitus – Viipuri ”Idän Lukkona” 1800-luvun jälkipuoliskolta jatkosodan aikaan

H. K. Riikonen: Viipuri sota-ajan runoudessa – Tilapäisrunouden kukoistus

Satu Grünthal: Jatkosodan Viipuri fiktion kuvaamana – Iris Kähärin Seppele Viipurille

Kirjallisuusviite

Kivimäki, Ville & Vahtikari, Tanja (toim.) (2023) Eurooppalainen kaupunkikohtalo: Viipuri toisessa maailmansodassa. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita 25. Helsinki: VSKS.