Vankien kaupunki – Neuvostovangit jatkosodan Viipurissa

Ida Suolahden artikkeli on ilmestynyt VSKS:n toimitteessa 25 – Eurooppalainen kaupunkikohtalo: Viipuri toisessa maailmansodassa (2023).

Viipurilaiset joutuivat toisessa maailmansodassa kokemaan raskaat ilmapommitukset, evakuoinnit ja sodan arjen pahoin tuhoutuneessa kaupungissa. Viipuri vaihtoi kolmesti omistajaa, ja sen sota-ajan asujaimistoon kuuluivat suomalaissiviilien lisäksi sotilaat, sotavangit ja neuvostokansalaiset. Kaupungin kohtalot olivat monin tavoin poikkeuksellisia Suomessa, mutta yleisiä muualla Euroopassa vuosina 1939–1945. Vaikka Viipuri ja sen linna olivat sota-ajan Suomessa voimakkaita kansallisia symboleita, itse viipurilaisten kokemukset ovat olleet ristiriitaisempia ja vähemmän tunnettuja.

VSKS:n toimite 25 paneutuu Viipurin historiaan suomalaisena ja eurooppalaisena kaupunkikohtalona toisessa maailmansodassa. Kirjan kolme osaa keskittyvät viipurilaisten arkeen ja kokemushistoriaan poikkeusoloissa, sota-ajan kaupungin tilalliseen ja kuvalliseen historiaan sekä Viipuriin kulttuuristen merkitysten tihentymänä. Viipurin kaupungin ja kaupunkilaisten kautta katsottuna talvi- ja jatkosodan tuttu historiakertomus näyttäytyy uudessa valossa.

Kirjallisuusviite

Suolahti, Ida (2023). Vankien kaupunki – Neuvostovangit jatkosodan Viipurissa. Teoksessa Kivimäki, Ville & Vahtikari, Tanja (toim.). Eurooppalainen kaupunkikohtalo: Viipuri toisessa maailmansodassa. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita 25. Helsinki: VSKS.