Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura ja pitäjänkirjastojen perustamisaalto

Ilkka Mäkisen artikkeli on ilmestynyt vuonna 2016 Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteessa 18 Muuttuvien tulkintojen Viipuri. Mäkinen tarkastelee artikkelissaan Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran kirjastoja tukevasta toiminnasta kirjasto- ja kulttuurihistoriallisessa kehyksessään.

Muuttuvien tulkintojen Viipuri päivittää käsityksiä Viipurin monimuotoisesta kulttuurielämästä ja historiankirjoituksesta uuden ajan alusta kuluvan vuosituhannen puolelle saakka. Kokoelman kirjoittajat ovat Viipurin historian asiantuntijoita, jotka edustavat alan uusinta tutkimusta.

Kirjallisuusviite

Mäkinen, Ilkka (2016). Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura ja pitäjänkirjastojen perustamisaalto. Teoksessa Koskivirta, Anu & Paavolainen, Pentti & Supponen, Sanna (toim.). Muuttuvien tulkintojen Viipuri. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 18. Helsinki: VSKS.