Viipurin kulttuurielämä Vanhan Suomen aikana: historiankirjoitusta ja tutkimusideoita

Rainer Knapaksen artikkeli on ilmestynyt vuonna 2016 Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteessa 18 Muuttuvien tulkintojen Viipuri. Rainer Knapas tarkastelee artikkeleissaan Vanhan Suomen ajan (1710–1811) Viipurin kulttuurihistorian tutkimustilannetta ja tarjoaa uusia tutkimustehtäviä paikkaamaan olemassa olevan tutkimuksen aukkoja tai ajanmukaistamaan sen näkökulmia.

Muuttuvien tulkintojen Viipuri päivittää käsityksiä Viipurin monimuotoisesta kulttuurielämästä ja historiankirjoituksesta uuden ajan alusta kuluvan vuosituhannen puolelle saakka. Kokoelman kirjoittajat ovat Viipurin historian asiantuntijoita, jotka edustavat alan uusinta tutkimusta.

Kirjallisuusviite

Knapas, Rainer (2016). Viipurin kulttuurielämä Vanhan Suomen aikana: historiankirjoitusta ja tutkimusideoita. Teoksessa Koskivirta, Anu & Paavolainen, Pentti & Supponen, Sanna (toim.). Muuttuvien tulkintojen Viipuri. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 18. Helsinki: VSKS.