Viipurin kirkollinen elämä ja sen vaikutus kirkolliseen kulttuuriin 1200-luvun lopusta vuoteen 1710

Jyrki Knuutilan ja Markus Hiekkasen artikkeli on ilmestynyt vuonna 2017 Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteessa 19 Arki, kirkko, artefakti. Viipurin kulttuurihistoriaa Ruotsin ajalla (n. 1300–1710). Kirjoittajat tarkastelevat artikkelissaan sitä, miten Viipurin kirkolliset rakennukset sisätiloineen, sisustuksineen ja irtaimistoineen sekä rakennusten ympäristö ja niiden käyttö ovat mahdollisesti vaikuttaneet itse kaupunkiin ja sen lähialueille ajanjaksolla 1200-luvun lopulta 1700-luvun alkuun.

Antologiassa Arki, kirkko, artefakti eri tieteenalojen asiantuntijat käsittelevät monikulttuurisen ja -kielisen Viipurin historiaa niin henkisen kuin materiaalisen kulttuurin näkökulmista keskiajalta 1700-luvun alkuun. Aiheet liittyvät kirkolliseen ja sivistyselämään, hengellisiin ja maallisiin instituutioihin ja organisaatioihin sekä arjen esineelliseen maailmaan aina yksittäisiin viipurilaisiin toimijoihin asti.

 

Kirjallisuusviite

Knuutila, Jyrki & Hiekkanen, Markus (2017). Viipurin kirkollinen elämä ja sen vaikutus kirkolliseen kulttuuriin 1200-luvun lopusta vuoteen 1710. Teoksessa Karonen, Petri & Paavolainen, Pentti, & Supponen, Sanna (toim.). Arki, kirkko, artefakti. Viipurin kulttuurihistoriaa Ruotsin ajalla (n. 1300–1710). Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 19. Helsinki: VSKS.