Viipurin kirjallinen kulttuuri vuoteen 1710

Tuija Laineen artikkeli on ilmestynyt vuonna 2017 Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteessa 19 Arki, kirkko, artefakti. Viipurin kulttuurihistoriaa Ruotsin ajalla (n. 1300–1710). Tuija Laine tarkastelee artikkelissaan ennen muuta kirjapainotaidon omaksumisen jälkeistä kirjallista kulttuuria Viipurin kaupungissa. Laine käsittelee muun muassa sitä, mistä ja millä tavoin viipurilaiset hankkivat kirjansa sekä Viipurin piispojen kirjallista tuotantoa, joka ennen kirjapainon perustamista vuonna 1689 painettiin muualla. Artikkelissa tarkastellaan myös kirjapainon perustamisen vaikutuksia ja sitä, mitä tiedetään viipurilaisten todellisesta kirjanomistuksesta.

Antologiassa Arki, kirkko, artefakti eri tieteenalojen asiantuntijat käsittelevät monikulttuurisen ja -kielisen Viipurin historiaa niin henkisen kuin materiaalisen kulttuurin näkökulmista keskiajalta 1700-luvun alkuun. Aiheet liittyvät kirkolliseen ja sivistyselämään, hengellisiin ja maallisiin instituutioihin ja organisaatioihin sekä arjen esineelliseen maailmaan aina yksittäisiin viipurilaisiin toimijoihin asti.

Kirjallisuusviite

Laine, Tuija (2017). Viipurin kirjallinen kulttuuri vuoteen 1710. Teoksessa Karonen, Petri & Paavolainen, Pentti, & Supponen, Sanna (toim.). Arki, kirkko, artefakti. Viipurin kulttuurihistoriaa Ruotsin ajalla (n. 1300–1710). Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 19. Helsinki: VSKS.