Viipuri venäläisin silmin (1700–1830): uusi jalokivi keisarin kruunuun

Nathanaëlle Minard-Törmäsen artikkeli on ilmestynyt vuonna 2018 VSKS:n Toimitteessa 20 Kuvaukset, mielikuvat, identiteetit.

Viipurin siirtyminen osaksi Venäjän keisarikuntaa Uudenkaupungin rauhassa 1721 on tehnyt siitä suomalaisessa historiantutkimuksessa poikkeuksellisen kiinnostavan tutkimuskohteen. Antologia Kuvaukset, mielikuvat, identiteetit koostuu artikkeleista, joissa käsitellään Viipurin kulttuurihistoriasta vuosilta 1710–1840. Teksteissä luodaan kokonaisvaltaisia tutkimusasetelmia, joissa yksilöllisiä ja kollektiivisia, eri säätyjen, ylempien ja alempien, kulttuuriin ja käytäntöihin kuuluneita ilmiöitä tarkastellaan useista näkökulmista.

Kirjallisuusviite

Minord-Törmänen, Nathanaëlle (2018). Viipuri venäläisin silmin (1700–1830): uusi jalokivi keisarin kruunuun. Teoksessa Räihä, Antti & Einonen, Piia (toim.). Kuvaukset, mielikuvat, identiteetit. Viipurin kulttuurihistoriaa 1710–1840. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 20. Helsinki: VSKS.