Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 20

Author: Piia Einonen & Antti Räihä (toim.)
Published: 2018

Kuvaukset, mielikuvat, identiteetit: Viipurin kulttuurihistoriaa 1710–1840

Toim. Piia Einonen & Antti Räihä

Viipurin siirtyminen osaksi Venäjän keisarikuntaa Uudenkaupungin rauhassa 1721 on tehnyt siitä suomalaisessa historiantutkimuksessa poikkeuksellisen kiinnostavan tutkimuskohteen. Antologia Kuvaukset, mielikuvat, identiteetit koostuu artikkeleista, joissa käsitellään Viipurin kulttuurihistoriasta vuosilta 1710–1840. Teksteissä luodaan kokonaisvaltaisia tutkimusasetelmia, joissa yksilöllisiä ja kollektiivisia, eri säätyjen, ylempien ja alempien, kulttuuriin ja käytäntöihin kuuluneita ilmiöitä tarkastellaan useista näkökulmista.

Lähestymistapa kattaa sekä aineellisen että aineettoman kulttuurin ilmiöt: esimerkiksi kirjoista kirjoitetaan sekä esineinä, omistuksen ja lukuharrastuksen kohteina, että Viipurin nuorten opettajien hengentuotteina. Valikoima kattaa artikkeleita kuvataiteesta, käsityöläisyydestä, yrittäjyydestä, kieleen ja syntyperään liittyneistä ajatuksista sekä säätyläistön elämäntavasta. Venäläiset käsitykset Viipurista ja kaupungin raadin suhtautuminen Vanhan Suomen alueen vuonna 1812 tapahtuneeseen yhdistämiseen muuhun Suomeen ovat eräitä sen tuoreista tutkimusteemoista.

Teos sisältää vertaisarvioidut artikkelit:

NATHANAËLLE MINARD-TÖRMÄNEN
Viipuri venäläisin silmin (1700–1830): uusi jalokivi keisarin kruunuun

ANTTI RÄIHÄ
Kaivattu vai kielletty menneisyys? Viipurilaisten suhtautuminen Vanhan Suomen yhdistämiseen

PIIA EINONEN
Ruotsalainen nasaali ja muita pilkahduksia Viipurin monikulttuurisuudesta 1700-luvulla

ULLA IJÄS
Kauppias, leipuri ja kapakan emäntä: naisyrittäjiä Viipurissa noin 1700–1840

HELENA HÄTÖNEN
Kuvataiteellisia pyrkimyksiä Viipurin seudulla 1710–1830: maalareiden ja veistäjien jäljillä

ULLA IJÄS
Teekutsuja ja tanssiaisia: Viipurin herrasväki 1700–1800-luvun vaihteessa

ANU KOSKIVIRTA
Saksalainen sivistys, suomalainen kansa: kirjallisuus, kotiseutu ja kansankieli 1800-luvun alun Viipurin koulumaailmassa

JYRKI HAKAPÄÄ
Kirjat viipurilaisten hyllyillä: kirjahuutokauppojen kertomaa

 

Painettua kirjaa myy:  Tiedekirja

ISBN 978-952-67216-6-8 (sid. 1. painos)

ISBN 978-952-67216-7-5 (PDF)

ISSN 1236-4304 (painettu)

ISSN 2669-915X (verkkojulkaisu)

 

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita -sarja perustettiin 1975 Viipuria koskevan tiedon julkaisukanavaksi. Sarjassa julkaistaan tieteellisten käytäntöjen mukaista uusinta tutkimusta eri tieteenaloilta, pääpainona historian, kirjallisuuden ja taiteiden tutkimus. Sarjan osat 18–22 muodostavat kaupungin kulttuurihistoriaan keskittyvän kokonaisuuden Viipuri, kulttuurin kaupunki.

 

Kirjallisuusviite

Einonen, Piia. & Räihä, Antti (toim.) (2018). Kuvaukset, mielikuvat, identiteetit: Viipurin kulttuurihistoriaa 1710–1840. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseura Toimitteita 20. Helsinki: VSKS.