Viipuri 1940-luvulta 2000-luvulle: neuvostoliittolainen, suomalainen, venäläinen

Yury Shikalovin artikkeli on ilmestynyt vuonna 2016 Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteessa 18 Muuttuvien tulkintojen Viipuri. Shikalov pohtii artikkelissaan sitä, millainen Viipurin historiallinen imago oli neuvostovallan aikana ja miten se on sen jälkeisessä maailmassa muuttunut sekä sitä millaista kuvaa neuvostokansalaisille rakennettiin ja miten se erosi suomalaisturisteille tarjotusta kuvasta.

Muuttuvien tulkintojen Viipuri päivittää käsityksiä Viipurin monimuotoisesta kulttuurielämästä ja historiankirjoituksesta uuden ajan alusta kuluvan vuosituhannen puolelle saakka. Kokoelman kirjoittajat ovat Viipurin historian asiantuntijoita, jotka edustavat alan uusinta tutkimusta.

Kirjallisuusviite

Shikalov, Yury (2016). Viipuri 1940-luvulta 2000-luvulle: neuvostoliittolainen, suomalainen, venäläinen. Teoksessa Koskivirta, Anu & Paavolainen, Pentti & Supponen, Sanna (toim.). Muuttuvien tulkintojen Viipuri. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 18. Helsinki: VSKS.