Venäläiset Viipurissa: kielellisiä, kansallisia ja kulttuurisia ristiriitoja 1800-luvun alkupuolella

Piia Einosen artikkeli on ilmestynyt vuonna 2013 VSKS:n Toimitteessa 17 Monikulttuurisuuden ajan Viipuri. Einonen tarkastelee artikkelissaan Viipurin venäläisiä 1800-luvun alkupuolella.

Saksa, ruotsi, venäjä ja suomi – Viipurin neljä kieltä – ja niiden puhujat tekivät Viipurista ainutlaatuisen kaupungin Suomessa. Toisaalta monikulttuurisuus on ristiriitainen käsite myös Viipurissa. Näihin teemoihin paneudutaan VSKS:n Toimitteita 17 neljässä Viipurin monikulttuurisuutta käsittelevästä artikkelissa.

Kirjallisuusviite

Einonen, Piia (2013). Venäläiset Viipurissa: kielellisiä, kansallisia ja kulttuurisia ristiriitoja 1800-luvun alkupuolella. Teoksessa Paavolainen, Pentti & Supponen Sanna (toim.). Monikulttuurisuuden ajan Viipuri. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 17. Helsinki: VSKS.