Tuulta ja tyyntä : Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura 1845–1965

Kauko Kyyrö kuvaa teoksessaan Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran vaiheita seuran perustamisvuodesta 1845 vuoteen 1965. Historiikki koostuu kuudesta luvusta: Perustamisvaiheet ja ensimmäinen suuri nousukausi, Ensimmäinen suuri lama, Toinen suuri nousukausi, Vähittäisen taantumisen kausi, Prinsessa Ruususen unta ja Kaukana kotoa. Näiden lisäksi historiikki sisältää listan Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran virkailijoista vuosilta 1845–1965, henkilöhakemiston ja saksankielisen tiivistelmän.

Kirjallisuusviite

Kyyrö, Kauko (1966). Tuulta ja tyyntä : Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura 1845–1965. Tampere: Tampereen yliopisto.