Seikkailija Paul Moij. Viipurin valta- ja vastakulttuurit 1600-luvun jälkipuoliskolla

Kustaa J.H. Vilkunan artikkeli on ilmestynyt vuonna 2017 Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteessa 19 Arki, kirkko, artefakti. Viipurin kulttuurihistoriaa Ruotsin ajalla (n. 1300–1710). Kustaa J.H. Vilkuna tarkastelee artikkeleissaan Viipurin valta- ja vastakulttuureja valtiolliselta tasolta paikallistasolle sekä sivuaa kaupungin poliittisen kulttuurin muotoja. Vilkuna lähestyy aihettaan Paul Moij’ksi kutsutun nuoren miehen kautta, joka ylläpiti vastakulttuurin eri elementtejä kyseenalaistamalla auktoriteetit ja kirjoittamalla kaupungista ja sikäläisistä valtaa pitävistä tunnetun paskillin eli pilkkakirjoituksen, jossa eritteli paikallisia kulttuurisia ilmiöitä ja elämäntapaa.

Antologiassa Arki, kirkko, artefakti eri tieteenalojen asiantuntijat käsittelevät monikulttuurisen ja -kielisen Viipurin historiaa niin henkisen kuin materiaalisen kulttuurin näkökulmista keskiajalta 1700-luvun alkuun. Aiheet liittyvät kirkolliseen ja sivistyselämään, hengellisiin ja maallisiin instituutioihin ja organisaatioihin sekä arjen esineelliseen maailmaan aina yksittäisiin viipurilaisiin toimijoihin asti.

Kirjallisuusviite

Vilkuna, Kustaa J.H. (2017) Seikkailija Paul Moij. Viipurin valta- ja vastakulttuurit 1600-luvun jälkipuoliskolla. Teoksessa Karonen, Petri & Paavolainen, Pentti, & Supponen, Sanna (toim.). Arki, kirkko, artefakti. Viipurin kulttuurihistoriaa Ruotsin ajalla (n. 1300–1710). Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 19. Helsinki: VSKS.