Saksalainen Viipuri

Robert Schweizerin artikkeli on ilmestynyt vuonna 2013 VSKS:n Toimitteessa 17 Monikulttuurisuuden ajan Viipuri. Schweizer keskittyy artikkelissaan saksalaiseen Viipuriin, sen muotoutumiseen ja sosiaalisiin kerrostumiin.

Saksa, ruotsi, venäjä ja suomi – Viipurin neljä kieltä – ja niiden puhujat tekivät Viipurista ainutlaatuisen kaupungin Suomessa. Toisaalta monikulttuurisuus on ristiriitainen käsite myös Viipurissa. Näihin teemoihin paneudutaan VSKS:n Toimitteita 17 neljässä Viipurin monikulttuurisuutta käsittelevästä artikkelissa.

Kirjallisuusviite

Schweitzer, Robert (2013). Saksalainen Viipuri. Teoksessa Paavolainen, Pentti & Supponen Sanna (toim.). Monikulttuurisuuden ajan Viipuri. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 17. Helsinki: VSKS.