Koulutalon vihkiäiset Viipurissa v. 1885

Erkki Rautvuoren artikkeli on ilmestynyt vuonna 1996 teoksessa Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 11. Rautvuori kuvaa artikkelissaan Svenska Fruntimmerskolanin koulutalon vihkiäisiä vuonna 1885. Rautvuori on hyödyntänyt lähdeaineistonaan A.K.  Sumeliuksen päiväkirjoja.

Kaikkia Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteiden 1 ja 3 – 15 kirjoittajia ei ole onnistuttu tavoittamaan toimitteiden digitaalisen julkaisun yhteydessä. Jos koet, että sinun tai läheisesi tekijänoikeuksia on loukattu, otathan yhteyttä osoitteeseen viipuriportaali@gmail.com, niin poistamme artikkelin sivustolta.

Kirjallisuusviite

Rautvuori, Erkki (1996). Koulutalon vihkiäiset Viipurissa v. 1885. Teoksessa Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 11. Helsinki: VSKS.