Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 11

Pääosan toimitteesta 11 muodostaa VSKS:n 150-vuotisjuhlallisuuksiin liittyvät kirjoitelmat, kuten lyhyet kuvaukset seuran historiasta. Toimittessa on myös muita lyhyitä artikkeleita, muun muassa Boris Sirposta, Viipurin kaupungin kansainvälisestä ilmeestä ja Viipurin kaupungin hoitokunnan vaiheista 1942-48, sekä Sven Hirnin koostama laaja ja tarkka ajankuvaus vuodelta 1889 nimellä Gustaf Gustafsson kävelyllä Wiipurissa.

Sisällys:

ILKKA KORHONEN
Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran 150-juhlan valmistelu ja vietto 7.9.1995

ERKKI RAUTVUORI
Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura 150-vuotias 7.9.1995

ERKKI KUUJO
Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran kolme viimeistä vuosikymmentä 1965–1995

ERKKI RAUTVUORI
Koulutalon vihkiäiset Viipurissa v. 1885

KALEVI TILLI
Boris Sirpo Viipurin musiikkielämässä

PER ERIK FLOMAN
Viipurin kansainvälinen ilme

ERKKI KUUJO
Viipurin kaupungin hoitokunnan vaiheet 1942–1948

SVEN HIRN
Gustaf Gustafsson kävelyllä Wiipurissa

Tullaan julkaisemaan myös PDF:nä. Seura myy painettua teosta verkkokirjakaupassaan.

ISBN 951-96575-2-5 (sid.)

Kirjallisuusviite

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 11 (1996). Helsinki: VSKS.