Kielisuhteiden muutos Viipurin teatterissa, oopperassa ja musiikkielämässä

Pentti Paavolaisen artikkeli on ilmestynyt vuonna 2016 Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteessa 18 Muuttuvien tulkintojen Viipuri. Paavolainen tarkastelee artikkelissaan Viipurin oopperan, teatterin ja musiikkielämän kehitystä kielisuhteiden muutosten näkökulmasta 1800-luvun alkupuolelta talvisotaan saakka. Artikkeli esittelee Viipurin teatteri- ja musiikkielämän erityispiirteitä, joiden vertailukohdiksi nostetaan Helsingin ja Turun kulttuuritarjonta.

Muuttuvien tulkintojen Viipuri päivittää käsityksiä Viipurin monimuotoisesta kulttuurielämästä ja historiankirjoituksesta uuden ajan alusta kuluvan vuosituhannen puolelle saakka. Kokoelman kirjoittajat ovat Viipurin historian asiantuntijoita, jotka edustavat alan uusinta tutkimusta.

Kirjallisuusviite

Paavolainen, Pentti (2016). Kielisuhteiden muutos Viipurin teatterissa, oopperassa ja musiikkielämässä. Teoksessa Koskivirta, Anu & Paavolainen, Pentti & Supponen, Sanna (toim.). Muuttuvien tulkintojen Viipuri. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 18. Helsinki: VSKS.